Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye de Hemşehri Derneklerinin Kırsal Yapıdaki Rolü

Mülkiye Dergisi, cilt.36, ss.101-132, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Kimliği Farklı Boyutlar Üzerinden Okuma Çanakkale İli Örneği

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. Cilt 29, Sayı 1, Ankara, cilt.29, ss.1-24, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Neoliberal Dönüşümün Sağlıktaki İzdüşümleri Temel Sağlık Aktörlerince Bu İzdüşümlerin Algılanma Biçimleri

Hacettepe Üniversitesi Toplum ve Sosyal Hizmetler Dergisi, cilt.23, ss.131-148, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Balkan Göçmen Kimliğinde Benzerlikler ve Farklılıklar İpsala Örneği

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.12, ss.7-35, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Eğitim Aracılığı İle İktidarın Yeniden Üretilmesine İlişkin Bir Araştırma Tuzluçayır ve Abidinpaşa Liseleri Örneği

Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.124, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İdeolojik Körlüğün Siyasi Parti Üyeleri Üzerinde Yansıması

Journal of Awareness, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Dış Ticaret Uygulamaları: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Özelinde

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.154-170, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LİSELİ ERGENLERİN YARATICI DRAMA YÖNTEMİYLE KİMLİK ALGISININ ANALİZİ: ANKARA ERYAMAN LİSESİ ÖZELİNDE

RESSJOURNAL, (Route Education and Social Science Journal ), 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reading woman subject from the point view of mentality of neoliberal government in turkey: sendanlat (tell your story) case study

Journal of Human Sciences, cilt.14, ss.857-864, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neoliberal Sağlık Politikalarının Doktorlar VE Hemşireler Tarafından Algılanma Biçimleri

Sosyal Bilimler Metinleri, ss.398-416, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Öteki Kimliklerle Birlikte Yaşayabilme Olanakları Üzerine Çanakkale İli Örneği

International Journal of Social Sciences and Education Research, ss.1320-1333, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kimliğe Teorik Yaklaşımlar

C.Ü. S osyal Bilimler Dergisi, cilt.34, ss.17-24, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gramsci ve Hegemonik Olarak Okul

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.12, ss.0-338, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Hemşehri Dernekleri ve Kırsal Dönüşüm

Tarım Ekonomisi Derneği, cilt.12, ss.51-58, 2006 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Bireyselliğin Üretilmesi

Eğitim- Bilim -Toplum, cilt.2, ss.28-39, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Şiddeti Kamusal Alanda Deneyimlemiş Kadınlarda Panoptik Etkiler

Biltek Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilgilerde Güncel Gelişmeler, Ankara, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2019, ss.776-784

Muhafazakar Ataerkil Perspektifinden sendeanlat (tellyourstory) Hashtaginin Analizi

IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Türkiye, 29 - 30 Eylül 2018, ss.98-106

Biyoiktidar ve Yönetimsellik Perspektifinden sendeanlat (tellyourstory) Hashtaginin Analizi

İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Eylül 2018, ss.4

Neolibralizm ve Kimlik Politikaları

Universi of Uşak School of Applied Sciences International Applied Social Sciences (C-IASOS), Antalya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.29-40

Şiddet ve Türlerine Sosyolojik Bakış

University of Uşak School of Applied Sciences International Applied Social Sciences (C-IASOS), Antalya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.41-53

Liberal Ve Kültürel Femiminist Perspektiften Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısının Analizi

6. Uluslararası Çin’xxden Adriyatik’xxe Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018, ss.205

Neoliberalizmi Hayek ve Bourdieu Üzerinden Okumak: Ekonomi/Politik Ve Kültürel Biçimler

6. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018, ss.214

Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Aydın, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2018, ss.237

Neoliberal ekonomi Politik Perspektiften budasiddet tweetlerin analizi

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences , AYDIN, TÜRKIYE, Aydın, Türkiye, 1 Şubat - 01 Mart 2018, ss.237

Liseli Ergenlerin Yaratıcı Drama Yöntemiyle Kimlik Algısının Analizi: Ankara Eryaman Lisesi Özelinde

Resscongress Uluslararası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.678

Türkiye’de Dış Ticaret Uygulamaları: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Özelinde

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2017, ss.459-475

Neoliberal ekonomi politik perspektiften #sendeanlat tweetlerinin çözümlenmesi

The 6th International Conference on Gender Studies: Gender, Conflict, War and Peace, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 23 - 25 Mart 2017, ss.353-367

“Workplace Harassment of Michel Foucault is Attempting to Read from the Window: Universities in Particular”

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sicilya, İtalya, 25 - 28 Ocak 2017, ss.6

GÖZETİM TOPLUMUNUN ÖZNELERİ AKADEMİSYENLER ÖZELİNDE

ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VEPOLİTİKA KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, ss.1420-1427

Gözetim Toplumunun Özneleri: Akademisyenler Özelinde

lnternational Congress of Management, Economy and Policy {ICOMEP16}, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, ss.1252-1259

Neoliberal Politikaların Üreticisi Olarak Doktorlar

International Conference On Humanities And Cultural Studies, Prague, Çek Cumhuriyeti, 6 - 10 Kasım 2016, ss.44

Liseli Ergenlerin Kimlik Algısı Ankara Eryaman Lisesi Özelinde

26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mart 2016

On The Other Opportunıtıes Identities to Live Together: The Case Of Çanakk

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2015, ss.1

Surveillance subjects in Society: Scholars in Particular.

12th EBES Conference, Singapur, Singapur, 9 - 11 Şubat 2014, ss.1-2

Eğitimi Foucault Gözüyle Okuyabilme

4th International Conference on New Horizons in Education, Roma, İtalya, 25 - 27 Haziran 2013, cilt.3., no.3, ss.117-132

High School Students "Other ID Detection Formats: Case of Ankara Eryaman High School (Kezban Demir YAICI ile birlikte).

15th Annual International Conference on Education, Atina, Yunanistan, 20 - 23 Mayıs 2013, ss.5-18

M. Foucault Penceresinden İşyeri Tacizleri: Üniversiteler Özelinde

TODAİE II. Kamu Etiği Kongresi,, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Mart 2013, ss.11

Dört Farklı Gazetenin Fiziksel Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Yönelik Haberlerin Analizi

. Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu (Ankara,), Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, ss.8-20

Sağlığın Temel Aktörleri: Doktorlar ve Hemşireler

16.Uluslararası Sağlık ve Kapitalizmin Krizi, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2011, ss.197-199

Deliberatif Demokrasi Pratiği: Çanakkale Kent Konseyi Özelinde.

İstanbul Aydın Üniversitesi I. Uluslararası Müzakereci Demokrasi Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2010, ss.403-410

Education and Identity: COMU Biga Faculty of Economics and Administrative Sciences Example.

WCCS (Dünya Karşılaştırmalı Eğitim Konseyi) 14. Dünya Kongresi. Sınırlar, Sınırların Yeniden Tanımlanması ve Eğitimde ve Toplumda Yeni Olanaklar. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, ., Türkiye, 1 - 04 Haziran 2010, ss.1-11

Öğretmenlerin Öğrencileri Bireyselleştirme Teknikleri

Eastern Mediterranean University, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 Kasım 2009, cilt.1, ss.42-47

Öğretmenlerin Mevcudu Yeniden Üretmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2008, ss.278-282

Aka, A.,Özdemir, E., Deniz, F.Türkiyede Sosyal Bilimlerin Çıkmazları,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu. .Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008

Mübadele Göçmenleri ve Uyum Sorunsalı: İntepe Örneği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2.Uluslararası İntepe Bölgesi Değerlerini İrdeleme Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2007, ss.101-110

Sanat ve Kitle Kültürü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi I.Uluslararası Sanat Ekonomisi Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2007, ss.239-247

Hemşehrilik ve Kentleşme

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2006, ss.13-20

Çanakkale Ekonomisinde Kadın İstihdamının Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu, Türkiye, 26 - 27 Ağustos 2006, ss.13-30

Historicism in Dilthey and Criticized by Gadamer

İnternational Business Administration Silesian Üniversitesi in Opava, Çek Cumhuriyeti, 1 - 04 Nisan 2006, ss.499-507

Kitap & Kitap Bölümleri

Çanakkale’de Kimlik Algısı

Kimliklerin Sesi, Assiye AKA, Editör, Gece Kitaplığı, Uluslararası, Ankara, ss.15-77, 2020

Siyaset Sosyolojisi

Sosyolojiye Giriş, Songül Sallan Gül, Editör, Kaf Kitap Kafe, Isparta, ss.317-354, 2020

Çankkale de Kimlik Algısı

Kimliklerin Sesi, Aka, Assiye, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.15-76, 2020

The Analysis of Budasiddet (This İs Also Violence) Hashtag From The Point Of View Of Neoliberal Political Economy

Recent Researches On Social Sciences, "Dorczak, R. Arslan, H., Musialik, R.", Editör, Jagiellonian University Institute Of Public Affairs, Krakow, ss.377-385, 2018

Gender Perception Of University Students: An Example Of Çanakkale Onsekiz Mart University

Recent Researches On Social Sciences, "Dorczak, R. Arslan, H., Musialik, R.", Editör, Jagiellonian University Institute Of Public Affairs, Krakow, ss.23-32, 2018

Gender Perception Of University Students: An Example Of Çanakkale Onsekiz Mart University

Recent Researches On Social Sciences, ”Dorczak, R. Arslan, H., Musialik, R.”, Editör, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, ss.23-32, 2018

The Analysis Of Budasiddet (This İs Also Violence) Hashtag From The Point Of View Of Neoliberal Political Economy

Recent Researches On Social Sciences, ”Dorczak, R. Arslan, H., Musialik, R.”, Editör, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, ss.377-385, 2018

An attempt to understand the workplace mobbing from michel foucault’s point of view specific to universities

Recent Developments in Sociology and Social Work, "Rata, G., Icbay M. Ali., Arslan. H." , Editör, E-Bwn 2017, Wwwewn, ss.303-312, 2017

Workplace Harassment of Michel Foucault is Attempting to Read from the Window: Universities in Particular

in: Recent Developments in Sociology and Social Work, Rata, G., Icbay M. Ali., Arslan. H, Editör, E-BWN, Sicilya, ss.303-312, 2017

Neoliberal Politikaların Üreticisi Olarak Doktorlar

Social Sciences: A Fresh Start, "Çötok, T., Şahin, Y." , Editör, Dobra Knjiga D.O.O. Sarajevo – Put Famosa 38, Sarajevo, ss.1-15, 2016

The Doctors as the Producers of the Neoliberal Politics

Social Sciences A Fresh Start, Tufan Çötok, Yusuf Şahin, Editör, Dobra knjiga d.o.o. Sarajevo – Put Famosa 38, Sarajevo, ss.1-16, 2016

Örgüt ve Sosyal Ağlar

Sosyoloji, Merter F., Mustafa TALAS, Editör, Lisans, İstanbul, ss.273-286, 2010

Bourdieu’nun Diliyle Hukuk Alanını Okumak

HFSA hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 19.Kitap, Hayrettin Ökçesiz/Gülriz Uygur, Editör, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, ss.238-243, 2010

Örgüt ve Sosya Ağlar

Sosyoloji, Feridun Merter, Mustafa Talas, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.274-285, 2010

Yapısal Uyum Programları ve Enformal Sektör

Farklı Yönleriyle Küreselleşme, Talas M., S.S. Bildirici, Editör, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, ss.75-94, 2008

Yapısal uyum Programları ve Enformel Sektör

Farklı Yönleriyle Küreselleşme, Mustafa Talas, S. Bildirici, Editör, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, ss.75-93, 2008

Arın Yayıncılık

KPSS, Tekin, A.,, Editör, Sosyoloji, Ankara, ss.254-278, 2007