Education Information

Education Information

 • 1984 - 1988 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme Fakültesi Bölümü, Turkey

 • 1982 - 1984 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme Fakültesi Bölümü, Turkey

 • 1978 - 1982 Undergraduate

  Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1988 Doctorate

  Türkiye'nin ödemeler dengesi açıkları üzerine bir parasal yaklaşım modeli denemesi Günlük kur uygulaması ve Türk Lirası'nın devalüasyonu üzerine bir inceleme

  Istanbul University, Soayal Bilimler Enstitüsü, Finans Anabilim Dalı

 • 1984 Postgraduate

  İşletmelerde Yatırım Kararları

  Istanbul University

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2003Speaking Skills

  Foreign Language , The British Council

 • 1999Gümrük Müşaviri Yardımcısı İzin Belgesi

  Other , Gümrük Müsteşarlığı

 • 1999Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı

  Finance , Türmob

 • 1998İhracat İthalat ve Kambiyo Uygulamaları

  Other , İstanbul Ticaret Odası Dış Ticaret Enstitüsü

 • 1998İthalat İhracat Uygulama elemanı

  Other , Marmara Üniversitesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler araştırma ve Uygulama Merkezi

 • 1997İthalat İhracat Elemanı

  Other , İ.Ü. İktisat Fakültesi İşletme Yönetimi ve Muhasebe Araştırma Merkezi

 • 1996MS Windows 3.1

  IT , Microsoft Türkiye

 • 1994Complete Excel

  IT , Microsoft Türkiye

 • 1994Problem Çözme Teknikleri

  Other , KOGEM

 • 1991Temsilci Yardımcısı Eğitim Programı

  Finance , İstanbul Menkul Kıymetler Borsası