Education Information

Education Information

 • 1997 - 2003 Doctorate

  Middle East Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Bölümü, Turkey

 • 1992 - 1996 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Bölümü, Turkey

 • 1988 - 1992 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  "The Effects of omega-rho Mixing in Radiative Vector Meson Decays"

  Middle East Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik

 • 1996 Postgraduate

  "Nötrinoların Özellikleri"

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Bölümü