Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On Term Frequency Factor in Supervised Term Weighting Schemes for Text Classification

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.44, sa.11, ss.9545-9560, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Improved inverse gravity moment term weighting for text classification

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.130, ss.45-59, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

On classification of abstracts obtained from medical journals

JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A survey on ECG analysis

BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING AND CONTROL, cilt.43, ss.216-235, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

On Two-Stage Feature Selection Methods for Text Classification

IEEE ACCESS, cilt.6, ss.43233-43251, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An improved global feature selection scheme for text classification

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.43, ss.82-92, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Text classification using genetic algorithm oriented latent semantic features

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.41, sa.13, ss.5938-5947, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The impact of preprocessing on text classification

INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT, cilt.50, sa.1, ss.104-112, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A novel probabilistic feature selection method for text classification

KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, cilt.36, ss.226-235, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A NOVEL FRAMEWORK FOR CARDIAC ARRHYTHMIA CLASSIFICATION BASED ON SUBSPACE PROJECTION AND DECISION TREE

Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering, cilt.21, sa.2, ss.350-365, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparative Performance Analysis of Techniques for Automatic Drug Review Classification

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.14, sa.4, ss.485-490, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparative Analysis of Recent Feature Selection Methods for Sentiment Classification

Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering, cilt.19, sa.3, ss.645-659, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The impact of feature selection on urban land cover classification

INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS AND APPLICATIONS IN ENGINEERING, cilt.6, sa.1, ss.59-64, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The effects of globalization functions on feature weighting for text classification

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP 2018), Malatya, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, ss.1-6

Tıbbi Metin Dokümanlarının Sınıflandırılmasında Terim Ağırlıklandırma Yöntemlerinin Başarımlarının Kıyaslanması

6th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 09-11 November 2018 (ISITES 2018), Antalya, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.253-262

Feature selection for SMS spam filtering using rough set theory

3rd International Energy and Engineering Congress (UEMK 2018), Gaziantep, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2018, ss.723-734

Feature selection for comment spam filtering on YouTube

International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA 2018), Yalova, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2018, ss.99

On classification of news documents in Turkish

International Conference on Innovative Engineering Applications (CIEA’2018), Sivas, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018, ss.792-798

Sentiment Classification: Feature Selection Based Approaches Versus Deep Learning

17th IEEE International Conference on Computer and Information Technology (CIT 2017), Helsinki, Finland, 21 - 23 Ağustos 2017 identifier identifier

The impact of feature selection on medical document classification

11th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI 2016), 15 - 18 Haziran 2016 identifier

Classification of medical documents according to diseases

2015 IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU 2015), Malatya, Turkey, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015 identifier identifier

ECG based biometric authentication using ensemble of features

2014 9th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI 2014), Barcelona, Spain, 18 - 21 Haziran 2014 identifier

ECG classification using ensemble of features

2013 47th Annual Conference on Information Sciences and Systems (CISS 2013), Baltimore, MD, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 22 Mart 2013

A novel framework for SMS spam filtering

2012 International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA 2012), Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2012 identifier

Detection of SMS spam messages on mobile phones

2012 20th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU 2012), Muğla, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2012 identifier

Log Mining for Query Recommendation in e commerce

2010 Annual International Conference on Business Intelligence and Data Warehousing (BIDW 2010), Singapur, 12 - 13 Temmuz 2010

Analysis of Headache Disease Data By Neural Networks

2007 International Conference on Bioinformatics Computational Biology (BIOCOMP 2007), Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 27 Haziran 2007

Yapay Sinir Ağları Temelli Tıbbi Teşhis Problemi

2004 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2004), Bursa, Türkiye, 8 - 12 Aralık 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Chapter 19: On Feature Weighting and Selection for Medical Document Classification

DEVELOPMENTS AND ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND APPLICATIONS, Alvaro Rocha, Luis Paulo Reis, Editör, Springer, ss.19-269, 2018

Bölüm 6: Information Technologies in Business

INFORMATION TECHNOLOGIES, Prof.Dr. Aydın AYBAR, Editör, Anadolu Üniversitesi AÖF, Eskişehir, ss.6-107, 2017

Bölüm 5: Java’da Sarmalama, Kalıtım ve Çok Biçimlilik

İLERİ PROGRAMLAMA, Doç.Dr. Cihan KALELİ, Editör, Anadolu Üniversitesi AÖF, Eskişehir, ss.5-91, 2017

Bölüm 6: Java’da Soyut Sınıflar ve Arayüzler

İLERİ PROGRAMLAMA, Doç.Dr. Cihan KALELİ, Editör, Anadolu Üniversitesi AÖF, Eskişehir, ss.6-113, 2017

Bölüm 8: İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilgi ve Belge Güvenliği

BELGE YÖNETİMİ VE OFİS UYGULAMALARI, Prof.Dr. Yaşar HOŞCAN, Editör, Anadolu Üniversitesi AÖF, Eskişehir, ss.8-203, 2017

Bölüm 7: Java’da Kural Dışı Durum İşleme

İLERİ PROGRAMLAMA, Doç.Dr. Cihan KALELİ, Editör, Anadolu Üniversitesi AÖF, Eskişehir, ss.7-131, 2017

Bölüm 8: Java’da Kullanıcı Arayüzü Tabanlı Programlama

İLERİ PROGRAMLAMA, Doç.Dr. Cihan KALELİ, Editör, Anadolu Üniversitesi AÖF, Eskişehir, ss.8-149, 2017

Bölüm 7: Sıralama Algoritmaları

ALGORİTMALAR VE PROGRAMLAMA, Doç. Dr. Serkan Günal, Editör, Anadolu Üniversitesi AÖF, Eskişehir, ss.7-121, 2016

Bölüm 8: Çizge Algoritmaları

ALGORİTMALAR VE PROGRAMLAMA, Doç. Dr. Serkan Günal, Editör, Anadolu Üniversitesi AÖF, Eskişehir, ss.8-149, 2016

Bölüm 6: Arama Algoritmaları

ALGORİTMALAR VE PROGRAMLAMA, Doç. Dr. Serkan Günal, Editör, Anadolu Üniversitesi AÖF, Eskişehir, ss.6-103, 2016