Education Information

Education Information

 • 2007 - 2013 Doctorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Geological Enginnering, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Geophysical Engineering, Turkey

 • 1999 - 2004 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Maden, Jeofizik Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Simav (Kütahya) Fayı'nın Sismisitesi ve Sismotektonik Özellikleri

  Canakkale Onsekiz Mart University, Jeoloji Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği Nabilim Dalı

 • 2007 Postgraduate

  Çanakkale Şehir Merkezi Sismik Mikrobölgelendirmesi

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği