Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Dissertations

Doctorate, SARIÇAY, KARAMENDERES ÇAYI, KOCABAŞ ÇAYI VE TUZLA ÇAYI’NIN (BİGA YARIMADASI-MARMARA, TÜRKİYE) MOLLUSKA FAUNASININ MEVSİMSEL DEĞİŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI, Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler, 2011
Postgraduate, MANYAS GÖLÜ KEREVİTLERİNİN (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ, Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiricilik, 2004

Research Areas

Life Sciences, Environmental Biology, Environmental Pollution, Animal Diversity, Animal Ecology, Animal Biology, Systematic Zoology, Hydrobiology, Limnology, Fresh-Water Biology, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

Associate Professor, Canakkale Onsekiz Mart University, Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri, 2017 - Continues
Assistant Professor, Canakkale Onsekiz Mart University, Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri, 2013 - 2017
Expert, Canakkale Onsekiz Mart University, Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri, 2005 - 2013
Research Assistant, Canakkale Onsekiz Mart University, Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri, 2002 - 2004

Academic and Administrative Experience

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Canakkale Onsekiz Mart University, Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri, 2021 - Continues
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Canakkale Onsekiz Mart University, Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri, 2020 - Continues
Deputy Head of Department, Canakkale Onsekiz Mart University, Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri, 2020 - Continues
Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Canakkale Onsekiz Mart University, Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri, 2016 - 2017

Courses

Limnology, Undergraduate, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Genetics, Undergraduate, 2017 - 2018, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Bio-Monitoring in Aquatic Ecosystem, Postgraduate, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Proje Yazımı ve Akademik Sunum Teknikleri, Doctorate, 2018 - 2019
Su Kaynakları Yönetimi ve Su Politikaları, Doctorate, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Oseonoloji, Undergraduate, 2013 - 2014
Su Omurgasızları, Undergraduate, 2013 - 2014
Tatlısu Molluskları Sistematiği ve Ekolojisi, Postgraduate, 2013 - 2014

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

ODABAŞI D. A. , YILMAZ S., Zilifli A., Project Supported by Higher Education Institutions, Zeytin Kara Suyunun Gammarus komareki Schferna 1923 üzerine akut ve kronik etkilerinin belirlenmesi, 2021 - Continues
YILMAZ S., KAHRAMAN YILMAZ D., ÇELİK E. Ş. , ODABAŞI D. A. , Project Supported by Higher Education Institutions, ZEYTİN KARASUYUNUN BALIKLARDAN İZOLE EDİLMİŞ PATOJENİK VE PATOJENİK OLMAYAN BAKTERİLER ÜZERİNE ANTİBAKTERİYEL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2021 - 2022
ÖZALP H. B. , ODABAŞI D. A. , Project Supported by Higher Education Institutions, Gökçeada Kıyılarında Dağılım Gösteren Sert Mercan Çeşitliliğinin Belirlenmesi, 2016 - 2021
Dalkiran N., Odabaşi D. A. , Project Supported by Higher Education Institutions, Uluabat Gölü Sulakalan Bölgesi Bentik Omurgasızları ile Su Kalitesi Arasındaki İlişkiler devam ediyor, 2018 - 2020
Odabaşı D. A. , Sağır Odabaşı S., Dikmen B., Project Supported by Other Official Institutions, Türkiye'de Referans İzleme Ağının Kurulması , 2016 - 2020
SAĞIR ODABAŞI S., ACAR S., ODABAŞI D. A. , Project Supported by Higher Education Institutions, GÖKÇEADA (ÇANAKKALE-TÜRKİYE)'NIN TATLISU KAYNAKLARININ MAKROOMURGASIZ FAUNASININ ARAŞTIRILMASI, 2016 - 2020
Genç L., İnalpulat M., Karabacak E., Esen O., Özkan B., Yalçın Özdilek Ş., Tosunoğlu M., Uysal İ., Gül Ç., Hacıoğlu Doğru N., et al., Project Supported by Other Official Institutions, Çanakkale İli Karasal ve İçsu Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi, 2015 - 2020
ODABAŞI D. A. , ÇELİK İ., Project Supported by Higher Education Institutions, Biga Yarımadasının Çanakkale Bazı içsularında Sphaeriidae Familyası Bivalvia Mollusca Biyolojik Çeşitliliğinin Araştırılması, 2016 - 2019
Sağir Odabaşi S., Odabaşi D. A. , Çakir F., Industrial Organizations of Other Countries Supported Project, The Biodiversity and Rehabilitation of Bozalan Clay Quarry Wetland Area, 2018 - 2018
ODABAŞI D. A. , ÖZALP H. B. , TUBITAK Project, Kuzey Ege Adaları (Bozcaada, Mavriya) ve Marmara Denizi'nde Dağılım Gösteren Sert Mercan Çeşitliliğinin Belirlenmesi, 2016 - 2018
ODABAŞI D. A. , Project Supported by Higher Education Institutions, Kavak Çayı (Gelibolu Yarımadası:Çanakkale) Tatlısu Molluska Faunası Üzerine Bir Araştırma, 2015 - 2018
Çakır F., Odabaşı D. A. , Sağır Odabaşı S., TUBITAK Project, Güvercinkaya Mağarası (Kazdağı: Çanakkale)’nın Sucul Ekosisteminin Araştırılması, 2015 - 2017
ODABAŞI D. A. , SAĞIR ODABAŞI S., DENİZ O., Project Supported by Higher Education Institutions, Çanakkale İli (Biga Yarımadası) Tatlısu Hydrobiidae (Gastropoda Rissoidea) Faunasının Araştırılması, 2015 - 2016
Yalçın Özdilek Ş., Odabaşı D. A. , Özdilek H. G. , TUBITAK Project, Barajların Akarsulardaki Besin Ağı ve Balıkların Trofik İlişkileri Üzerine Etkileri, 2012 - 2015
ODABAŞI D. A. , TUBITAK Project, Kocabaş Çayı’nda Ağır Metal Kirliliğinin Unio mancus (Mollusca: Bivalvia) ile Biyo-izlenmesi., 2013 - 2014
Odabaşı D. A. , Tunçer S., Sağır Odabaşı S., Çelik E. Ş. , TUBITAK Project, Çanakkale Boğazı’ndaki Petrol Kirliliğinin Bazı Littoral ve Sessil Flora ve Fauna Üzerine Etkilerinin Araştırılması, 2005 - 2007

Citations

Total Citations (WOS):68
h-index (WOS):6