Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, SARIÇAY, KARAMENDERES ÇAYI, KOCABAŞ ÇAYI VE TUZLA ÇAYI’NIN (BİGA YARIMADASI-MARMARA, TÜRKİYE) MOLLUSKA FAUNASININ MEVSİMSEL DEĞİŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler, 2011
Yüksek Lisans, MANYAS GÖLÜ KEREVİTLERİNİN (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiricilik, 2004

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Çevre Biyolojisi, Çevre Kirliliği, Hayvan Çeşitliliği, Hayvanların Ekolojisi, Hayvan Biyolojisi, Sistematik Zooloji, Hidrobiyoloji, Limnoloji, Tatlı Su Biyolojisi, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri, 2017 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri, 2013 - 2017
Uzman, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri, 2005 - 2013
Araştırma Görevlisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri, 2002 - 2004

Akademik İdari Deneyim

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri, 2021 - Devam Ediyor
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri, 2020 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri, 2020 - Devam Ediyor
Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri, 2016 - 2017

Verdiği Dersler

Limnoloji, Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018
Genetik, Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2017 - 2018
Sucul Ekosistemde Kirliliğin Biyo-izlenmesi, Yüksek Lisans, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015, 2013 - 2014
Proje Yazımı ve Akademik Sunum Teknikleri, Doktora, 2018 - 2019
Su Kaynakları Yönetimi ve Su Politikaları, Doktora, 2019 - 2020, 2018 - 2019
Oseonoloji, Lisans, 2013 - 2014
Su Omurgasızları, Lisans, 2013 - 2014
Tatlısu Molluskları Sistematiği ve Ekolojisi, Yüksek Lisans, 2013 - 2014

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

ODABAŞI D. A., YILMAZ S., Zilifli A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Zeytin Kara Suyunun Gammarus komareki Schferna 1923 üzerine akut ve kronik etkilerinin belirlenmesi, 2021 - Devam Ediyor
YILMAZ S., KAHRAMAN YILMAZ D., ÇELİK E. Ş., ODABAŞI D. A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ZEYTİN KARASUYUNUN BALIKLARDAN İZOLE EDİLMİŞ PATOJENİK VE PATOJENİK OLMAYAN BAKTERİLER ÜZERİNE ANTİBAKTERİYEL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2021 - 2022
ÖZALP H. B., ODABAŞI D. A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Gökçeada Kıyılarında Dağılım Gösteren Sert Mercan Çeşitliliğinin Belirlenmesi, 2016 - 2021
Dalkiran N., Odabaşi D. A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Uluabat Gölü Sulakalan Bölgesi Bentik Omurgasızları ile Su Kalitesi Arasındaki İlişkiler devam ediyor, 2018 - 2020
Odabaşı D. A., Sağır Odabaşı S., Dikmen B., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Türkiye'de Referans İzleme Ağının Kurulması , 2016 - 2020
SAĞIR ODABAŞI S., ACAR S., ODABAŞI D. A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, GÖKÇEADA (ÇANAKKALE-TÜRKİYE)'NIN TATLISU KAYNAKLARININ MAKROOMURGASIZ FAUNASININ ARAŞTIRILMASI, 2016 - 2020
Genç L., İnalpulat M., Karabacak E., Esen O., Özkan B., Yalçın Özdilek Ş., Tosunoğlu M., Uysal İ., Gül Ç., Hacıoğlu Doğru N., et al., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Çanakkale İli Karasal ve İçsu Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi, 2015 - 2020
ODABAŞI D. A., ÇELİK İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Biga Yarımadasının Çanakkale Bazı içsularında Sphaeriidae Familyası Bivalvia Mollusca Biyolojik Çeşitliliğinin Araştırılması, 2016 - 2019
Sağir Odabaşi S., Odabaşi D. A., Çakir F., Diğer Ülkelerin Sanayi Kuruluşları Tarafından Desteklenmiş Proje, The Biodiversity and Rehabilitation of Bozalan Clay Quarry Wetland Area, 2018 - 2018
ÖZALP H. B., ODABAŞI D. A., TÜBİTAK Projesi, Kuzey Ege Adaları (Bozcaada, Mavriya) ve Marmara Denizi'nde Dağılım Gösteren Sert Mercan Çeşitliliğinin Belirlenmesi, 2016 - 2018
ODABAŞI D. A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kavak Çayı (Gelibolu Yarımadası:Çanakkale) Tatlısu Molluska Faunası Üzerine Bir Araştırma, 2015 - 2018
Çakır F., Odabaşı D. A., Sağır Odabaşı S., TÜBİTAK Projesi, Güvercinkaya Mağarası (Kazdağı: Çanakkale)’nın Sucul Ekosisteminin Araştırılması, 2015 - 2017
ODABAŞI D. A., SAĞIR ODABAŞI S., DENİZ O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çanakkale İli (Biga Yarımadası) Tatlısu Hydrobiidae (Gastropoda Rissoidea) Faunasının Araştırılması, 2015 - 2016
Yalçın Özdilek Ş., Odabaşı D. A., Özdilek H. G., TÜBİTAK Projesi, Barajların Akarsulardaki Besin Ağı ve Balıkların Trofik İlişkileri Üzerine Etkileri, 2012 - 2015
ODABAŞI D. A., TÜBİTAK Projesi, Kocabaş Çayı’nda Ağır Metal Kirliliğinin Unio mancus (Mollusca: Bivalvia) ile Biyo-izlenmesi., 2013 - 2014
Odabaşı D. A., Tunçer S., Sağır Odabaşı S., Çelik E. Ş., TÜBİTAK Projesi, Çanakkale Boğazı’ndaki Petrol Kirliliğinin Bazı Littoral ve Sessil Flora ve Fauna Üzerine Etkilerinin Araştırılması, 2005 - 2007

Metrikler