Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Associate Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri

 • 2013 - 2017 Assistant Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri

 • 2005 - 2013 Expert

  Canakkale Onsekiz Mart University, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri

 • 2002 - 2004 Research Assistant

  Canakkale Onsekiz Mart University, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

  Canakkale Onsekiz Mart University, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri

 • 2020 - Continues Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Canakkale Onsekiz Mart University, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri

 • 2020 - Continues Deputy Head of Department

  Canakkale Onsekiz Mart University, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri

 • 2016 - 2017 Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Canakkale Onsekiz Mart University, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri

Courses

 • Undergraduate Limnology

 • Undergraduate Genetics

 • Postgraduate Bio-Monitoring in Aquatic Ecosystem

 • Doctorate Proje Yazımı ve Akademik Sunum Teknikleri

 • Doctorate Su Kaynakları Yönetimi ve Su Politikaları

 • Undergraduate Oseonoloji

 • Undergraduate Su Omurgasızları

 • Postgraduate Tatlısu Molluskları Sistematiği ve Ekolojisi