Education Information

Education Information

 • 2011 - 2018 Doctorate

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Ahmed Hâlis Dede tufeylü menâkıbi’l-kibâri’l-Mevlevî fî-Menkabeti Hazreti’ş-Şeyhi’s-Sâkıbi’l-ma‛nevî (İnceleme-tenkitli metin)

 • 2011 Postgraduate

  Gariki Divanı: Bahrun-Nihaye

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English