Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

 • 2003 - 2007 Deputy Director of Junior College

  Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

 • 2003 - 2005 Head of Department

  Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Courses

 • Undergraduate Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

 • Undergraduate Adli Hemşirleik

 • Undergraduate İlk yardım ve Hemşirelik

 • Undergraduate Yaşlı Sağlığı ve Hemşirelik Bakımı

 • Undergraduate Obezite

 • Undergraduate Beslenme Ve Hemşirelik

 • Undergraduate Hasta ve Çalışan Güvenliği

 • Undergraduate Yara ve Stoma Bakım Hemşireliği