Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaokul Öğrencilerinin Bilime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 November 2018

“The Relationship Between the Levels of EmotionalIntelligence and Academic Achievement of the Faculty of Education

XVI. Europen Conference on Social and Behavioral Sciences - Prizren, Prizren, Serbia And Montenegro, 10 - 12 May 2018

“Opinions of Primary School Administrators on Drama Activities in Education”

” VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi – ICRE 2018., Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018

“Kadınların Sosyal Varlık Alanı Olarak İlkokulBahçeleri

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi – ICRE2018.Manisa., 9 - 11 May 2018

TÜBİTAK Yaz Bilim Kampı 2015: Çanakkale’de12 Yaş Öğrencilerine İpek Böceğine Bombyx mori ( Lepidoptera: Bombycidae) karşı Farkındalık Kazandırılması.

TÜBİTAK Yaz Bilim Kampı 2015: Çanakkale’de12 Yaş Öğrencilerine İpek Böceğine Bombyx mori ( Lepidoptera: Bombycidae) karşı Farkındalık Kazandırılması., Turkey, 14 - 15 December 2017

Mitoloji ve Arkeoloji Eğitiminde Bilimin Doğası Bir Yöntem Olarak Drama

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.216

Örgüt KültürüHizmet içi Eğitimlerde Örgüt Kültürü Oluşturmaya Yönelik Takım Oyunları ve Rolü

” VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi – ICRE 2017, Çanakkale, Turkey, 24 - 29 April 2017, pp.106-107

Liderlik Kampı 2016 Alternatif Öğretim Yöntemleri Uygulamalarına İlişkin Bir Değerlendirme

EYFOR VII.Eğitim Yönetimi Forumu. Lefke Avrupa Üniversitesi K.K.T.C, 3 - 05 November 2016

Our Earth Mysterious Journey to the Future Home TUBITAK Summer Science Camp 2015 An Assessment of the Implementation

IX. Europen Conference on Social and Behavioral Sciences Paris, Fransa-, 3 - 06 February 2016

The Effect Of Hobby Education To The Workers Prepare For The Retirement

İşgörenlerin Aldıkları Hobi Geliştirme Eğitimlerinin Emekliliğe Hazırlanmalarına Etkisi "IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi İstanbul, 1-3 Mayıs 2012, 1 - 03 May 2012

Development of Elementary Students Scientific Awareness Summer Science Camp Application A Review on 2010

III Internatıonal Congress of Educatıonal Research.4-7 May 2011,Girne/ K.K.T.C., 4 - 07 May 2011

The rol of Creatıve Drama For The Comprehension of Legends in Envıronmental Education The Sample of Uşak Murat Mountaın

The Second Internatıonal Congress of Educatıonal Research. Türkiye/Antalya, 29 April - 02 May 2010 Sustainable Development

Ecology Training Practises In Turkey Tübitak Summer Science Camp Çanakkale Sample

Athens Institute For Education and Research, 4th International Symposium on Environment, Athens, Greece, 24 May 2009

Astronomi ve Astrofiziğin Bilim Eğitimindeki Yeri ve Bir Proje Örneği1

Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi Çanakkale, 1 - 03 May 2009

The role of creative drama in comprehending the legends environment related trainings: Kazdagi case study

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.1342-1347 Sustainable Development identifier identifier

Envıronment Educatıon and Imagınatıve Drama

Succesion and Prospects ın Pedagogıc Theory and Pratıce Development 125 Years Preschool Educatıon ın Bulgaria.Sofia University.Kiten, 5 - 09 September 2007

Küreselleşen Dünyada Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumlarında Yaratıcı Dramanın Gerekliliği

Uluslar arası Küreselleşen Dünyada; Sosyal Hizmetlerin Konumu, Hedefleri ve Geleceği Sempozyumu. Antalya. (09-12 Nisan 2006), 9 - 12 April 2006

Küreselleşme ve Okul Öncesi Eğitiminde Yaratıcı Dramanın Gerekliliği

Okul Öncesinde Oyun ve Drama. Türkiye V. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri-2003, Turkey, 20 - 22 June 2003

Sınıf Öğretmenlerinin Stres Kaynakları ve Başa Çıkma Eğilimleri

XI. Eğitim Bilimleri Kongresi K.K.T.C. –Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi, 23 - 26 October 2002

Books & Book Chapters

21. Yüzyılda Eğitim, Gençlik ve Gelecek Sorunu: Üniversite Gençliğinin ” Eğitim, Gençlik veGelecek Görüşlerine İlişkin Bir Değerlendirme

in: Education, Youth and Future, Nevide Dellal Akpınar Özgür Yıldız, Editor, Lambert Akademic Pubishing, Düsseldorf, pp.151-166, 2018

“Our Earth Mysterious Journey to the Future Home – TUBITAK Summer ScienceCamp 2015”: An Assessment of the Implementation

in: Recent Developments in Education, Gammone, Mariateresa / Icbay, Mehmet Ali / Arslan, Hasan, Editor, International Association of Social ScienceResearch, Çanakkale, pp.297-305, 2017

Okulöncesi Eğitiminde Proje Yaklaşımı

in: Okulöncesi Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri, Serpil PEKDOĞAN, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.153-188, 2016