Duyurular & Dokümanlar

Sunum. Diyabetik ayak
Sunum
3.06.2020
Sunum. Kan bankacılığında tarama testleri
Sunum
3.06.2020
Sunum. Sepsiste doğru tedavi
Sunum
3.06.2020
Sunum.Gebede HBV Yönetimi
Sunum
3.06.2020
Sunum.Batı Nil Virüsü
Sunum
3.06.2020
Korona/ Sunum
Sunum
3.06.2020
Korona. Salgın başı
Sunum
3.06.2020
Dönem 5/ Seminer Hep B ve C Tedavisi. Rehberler Eşliğinde
Sunum
3.06.2020
Dönem 3 LAP ve HSM hastaya yaklaşım
Sunum
3.06.2020
Dönem 3 Salgın, Karantina, İzolasyon
Sunum
3.06.2020
Dönem 3 İntrauterine enfeksiyonlar
Sunum
3.06.2020
Dönem 3 İmmünoprofilaksi
Sunum
3.06.2020
Dönem 3 Üriner sistem enfeksiyonlrına yaklaşım
Sunum
3.06.2020
Dönem 3 SSS Enfeksiyonlarına Yaklaşım
Sunum
3.06.2020
Dönem 3 Viral hepatitlere yaklaşım
Sunum
3.06.2020
Dönem 3 KVS enfeksiyonlarına yaklaşım
Sunum
3.06.2020
Yeni Aşılar-Kongre sunum
Sunum
3.06.2020
HAV Salgınlar-Kongre sunum
Sunum
3.06.2020
Dönem 5-MERS ve EBOLA
Sunum
3.06.2020
Dönem 5-Endokardit
Sunum
3.06.2020
Dönem 5-AİDS
Sunum
3.06.2020
Dönem 5-Sifiliz
Sunum
3.06.2020
Dönem 5-kolera
Sunum
3.06.2020
Dönem 5-Lyme
Sunum
3.06.2020
Dönem 5-Kuduz
Sunum
3.06.2020
Dönem 5-Sıtma
Sunum
3.06.2020
Dönem 5-Viral hepatitler
Sunum
3.06.2020
Dönem 5-Tularemi
Sunum
3.06.2020
Dönem 5-Kırım kongo kanamalı ateşi
Sunum
3.06.2020
Dönem 5-Solunum yolu enfeksiyonları
Sunum
3.06.2020
Dönem 5-Toplum kökenli enfeksiyonlarda AB kullanımı
Sunum
3.06.2020
Dönem 5-Hastane enfeksiyonları
Sunum
3.06.2020
Dönem 5-Şarbon
Sunum
3.06.2020