Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Katılım Bankalarının Entropi ve WASPAS Yöntemleri ile Performans Analizi

Muhasebe ve Finansman Dergisi, sa.84, ss.213-232, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının Finansal Performans Analizi: Türkiye Örneği

International Social Sciences Studies Journal, cilt.5, sa.35, ss.2563-2576, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiyede Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının Risk Analizi

Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, cilt.5, sa.20, ss.913-927, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tüketicilerin Helal Ürün Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk Islam World Social Studies, cilt.4, sa.14, ss.319-330, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Gastronomide Sokak Yiyecekleri ve Satıcıları: Teorik Bir Çalışma

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, cilt.5, sa.2, ss.117-124, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Turistlerin Yöresel Mutfak Tercihleri İle İlgili Bir Araştırma: Bozcaada Örneği

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, cilt.5, sa.2, ss.125-137, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tüketicilerin Helal Ürün Algısı ve Helal Ürünleri Satın Alma Niyetleri Üzerine Bir Araştırma

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.9, sa.1, ss.363-378, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Turistlerin Yöresel Mutfak Tercihleri İle İlgili Bir Araştırma: Bozcaada Örneği

II. Gastronomi Turizmi Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017 Creative Commons License

Gastronomide Sokak Yiyecekleri ve Satıcıları: Teorik Bir Çalışma

II. Gastronomi Turizmi Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.24 Creative Commons License

Tüketicilerin Helal Ürün Algısı ve Helal Ürünleri Satın Alma Niyetleri Üzerine Bir Araştırma

I. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2016, ss.487-495 Creative Commons License

Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Bilgi Sistemleri Uygulamalarının Mali Tablolara Yansıması: Çanakkale İlinde Bir Uygulama

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Aydın, Türkiye, 4 - 05 Nisan 2014, ss.705-706 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Finansal Okuryazarlık Düzeyi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma

Güncel Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Araştırmaları, Doç. Dr. Yüksel Akay Ünvan, Editör, Livre De Lyon, Lyon, ss.1-20, 2021 Creative Commons License

Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Performanslarını Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle Ölçümü

Finansal Dinamikler (Küreselleşme Sürecinde Finansal Gelişmeler), Doç. Dr. Musa Öztürk, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.235-249, 2020 Creative Commons License