Publications & Works

Books & Book Chapters

Using of Conductive Polymers in Energy Storage

in: Academic Analysis and Discussions in Science and Mathematics, Doç. Dr. Güzide PEKCAN,Dr. Öğr. Üyesi Numan YALÇIN, Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.49-59, 2023

Polypropylene, Effect On Environmental Pollution And Examples For Using Polypropylene In Batteries

in: INSAC Scientific Researches in Natural and Engineering Sciences, Sadık Alper Yıldızel,Selmin Ener Ruşen, Editor, Northern Lights Yayınları, Ankara, pp.13-30, 2022 Creative Commons License

Geri Dönüşüm

in: Çevre ve Enerji, Aysel Aydın Kocaeren, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.310-350, 2016