Education Information

Education Information

 • 1995 - 1998 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Graduate Studies In Sciences, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

 • 1984 - 1986 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Graduate Studies In Sciences, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

 • 1980 - 1984 Undergraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Mühendislik Faktesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1998 Doctorate

  Keban Plütonitlerinin Mineralojisi ve Petrojenezi

  Istanbul University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği

 • 1986 Postgraduate

  Keban İlçesi (Elazığ) Karamağaradere Kuzeybatısının jeolojik, petrografik etüdü ve fluorit cevherleşmesi

  Istanbul University, Institute Of Graduate Studies In Sciences

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 1987Turizm İşletmeciliği İhtisas Programı

  Other , İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü