Foreign Languages

English, B1 Intermediate

Certificates, Courses and Trainings

Education Management and Planning, Stock Management and Enhancement in the Sea, JICA ve Usa Marine Biology Institute, Kochi University, 2008

Dissertations

Doctorate, PALAMUT (Sarda sarda) LAKERDASININ OLGUNLAŞMASI SÜRESİNCE SERBEST AMİNO ASİT VE BİYOJEN AMİN OLUŞUMUNUN ÜRÜN KALİTESİNE ETKİLERİ, Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı, 2013
Postgraduate, FARKLI İŞLEME TEKNİKLERİ UYGULANMIŞ BALIKLARDA LİPİD DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA , Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı, 2006

Research Areas

Agricultural Sciences, Seafood, Seafood Processing Technologies, Food Engineering, Food Science, Food Hygiene and Sanitation, Food Technology, Aquaculture Products Technology, Food Processing (pasteurisation, sterilisation, refrigeration, lyophilisation, etc.), Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

Assistant Professor, Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi, 2018 - Continues
Assistant Professor, Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi, 2016 - 2018
Research Assistant PhD, Canakkale Onsekiz Mart University, Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi, 2013 - 2016
Research Assistant, Canakkale Onsekiz Mart University, Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi, 2005 - 2013

Academic and Administrative Experience

Member of the Senate, Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 2020 - 2022
Fakülte Kurulu Üyesi, Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi, 2020 - 2022
Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Canakkale Onsekiz Mart University, 2019 - 2020
Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 2016 - 2019
Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 2016 - 2019

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

ÇOLAKOĞLU F., ORMANCI H. B. , KÜNİLİ İ. E. , GÜNGÖR ERTUĞRAL T., ÇOLAKOĞLU S., Project Supported by Higher Education Institutions, Türkiye'de Tüketici Gıda Güvenliği Bilinç Düzeyi Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi, 2019 - 2021
Çardak M., Yıldırım P., Çolakoğlu F., Ormancı H. B. , Türker G., Arifoğlu N., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, ÇOMÜ-ÇTB Kaliteli Gıda Üretiminde Mesleki Eleman Niteliğinin Artırılması İçin El Ele Veriyor, 2019 - 2020
Karabayır A., Öğütcü M., Arifoğlu N., Ormancı H. B. , EU Supported Other Project, Empowering Public Food Procurement, 2017 - 2019
YILDIRIM P., ÇOLAKOĞLU S., TÜRKER G., ÇARDAK M., ORMANCI H. B. , Project Supported by Higher Education Institutions, Bazı Ekonomik Çift Kabuklu Yumuşakçaların Mineral İçeriği E vitamini, Beta Karoten ve Serbest Radikal Temizleme Aktivitesinin Belirlenmesi, 2017 - 2019
ÇOLAKOĞLU S., ORMANCI H. B. , ÇARDAK M., ARSLAN İHSANOĞLU M., YILDIRIM P., KÜNİLİ İ. E. , Project Supported by Higher Education Institutions, Güney Marmara Denizi Denizkent Bölgesinde Kum Midyesi Chamelea gallina ve Kum Şırlanının Donax trunculus Populasyonunun Yapısı ve Dinamiği, 2017 - 2019
ORMANCI H. B. , ÇOLAKOĞLU F., KIZILKAYA B., ALTIN A., ÇARDAK M., KÜNİLİ İ. E. , Project Supported by Higher Education Institutions, Bazı tatlı su balıklarının İskandinav usulü balık tuzlama tekniği (Gravad) ile değerlendirilmesi ve kalite özelliklerinin araştırılması, 2015 - 2019
YIĞIN C. Ç. , ÖZTEKİN A., ÖZÜDOĞRU Y., ORMANCI H. B. , KIZILKAYA B., CABBAR K., Project Supported by Higher Education Institutions, EKONOMİK ÖNEME SAHİP KIKIRDAKLI BALIKLARIN KARACİĞERİNDEKİ YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONU, 2015 - 2017
ÇOLAKOĞLU F., ORMANCI H. B. , KÜNİLİ İ. E. , Project Supported by Higher Education Institutions, Balık Atıklarından Balık Sosu Eldesi ve Karakteristik Özelliklerinin Belirlenmesi, 2014 - 2016
ALTIN A., Alver C., AYYILDIZ H., ÖZEN Ö., ORMANCI H. B. , Project Supported by Higher Education Institutions, Gökçeada Çevresinde Zıpkınla Avlanan Kılıç Balığının Xiphias gladius Bazı Populasyon Parametreleri ile Avcılığın Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi, 2015 - 2015
ÖZTEKİN A., YİĞİT M., BULUT M., KIZILKAYA B., HİSAR O., ORMANCI H. B. , AYAZ A., Project Supported by Higher Education Institutions, Doğal Ortamdan Avlanan ve Kafeste Yetiştiriciliği Yapılan Yabani Mercan (Pagellus acarne R., 1827)'nın Et Verimleri ve Besin İçeriklerinin (AA, YA, Besin Kompozisyonu) Karşılaştırılması, 2014 - 2015
ÖZEKİNCİ U., ÇOLAKOĞLU F., BERİK N., AYAZ A., ÖZTEKİN A., ÇAKIR F., ORMANCI H. B. , KÜNİLİ İ. E. , ÖZEN Ö., ALTINAĞAÇ U., et al., Project Supported by Higher Education Institutions, Deniz Bilimleri Avcılığı ve İşlemeciliği Alt Yapısının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi, 2014 - 2015
ÖZTEKİN A., BİLİCİ A., ORMANCI H. B. , KIZILKAYA B., TUBITAK Project, Yüzey Polimerizasyon Ve Kimyasal Modifikasyonlar Ile Atık Balık Kemiklerinin Nitelikli Malzemelere Dönüştürülmesi Ve Uygulamaları, 2014 - 2015
ÇOLAKOĞLU F., ORMANCI H. B. , GENCER C., Project Supported by Higher Education Institutions, Geleneksel tuzlu sardalya balığının kalite parametreleri ve raf ömrünün tespiti, 2010 - 2014
ÇOLAKOĞLU F., ORMANCI H. B. , Project Supported by Higher Education Institutions, Palamut (Sarda sarda) Lakerdasının Olgunlaşması Süresince Serbest Amino Asit ve Biyojen Amin Oluşumunun Ürün Kalitesine Etkileri, 2010 - 2013
Altın A., Ormancı H. B. , Ayyıldız H., Acarlı D., Öztekin A., Kale S., Daban İ. B. , Motorcu A. R. , TUBITAK Project, Denizin Gizemlerini Adada Keşfedelim, 2012 - 2012
ORMANCI H. B. , AYAZ A., AYYILDIZ H., ARSLAN İHSANOĞLU M., ÇAKIR F., İŞMEN A., ÖZEKİNCİ U., TUBITAK Project, Saroz Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Demersal Balıklarının Biyo-ekolojisi ve Populasyon Dinamiğinin Belirlenmesi., 2006 - 2010
BERİK N., TUNCEL N. B. , ORMANCI H. B. , Project Supported by Higher Education Institutions, Su Ürünleri Kaynaklı Gıdaların Protein Elektroforez Yöntemiyle Menşei Araştırmaları, 2006 - 2009
ÇOLAKOĞLU F., İŞMEN A., ÖZEN Ö., BERİK N., ORMANCI H. B. , ÇAKIR F., Project Supported by Higher Education Institutions, Farklı İşleme Teknikleri Uygulanmış Balıklarda Lipid Değişimi Üzerine Bir Araştırma, 2005 - 2006
ÇOLAKOĞLU F., ORMANCI H. B. , İŞMEN A., ÖZEN Ö., ERDEMİR Ç., ÇAKIR F., YAZICI F., GÜRSOY, Ç., ALTIN A., Project Supported by Higher Education Institutions, Çanakkale ilindeki su ürünleri tüketim davranışlarının değerlendirilmesi, 2004 - 2005

Scientific Refereeing

JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY, SCI Journal, August 2021
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Journal, June 2021
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Journal, June 2021
FOOD CHEMISTRY, SCI Journal, June 2021
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Journal, May 2021
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Journal, February 2021
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Journal, December 2020
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Journal Indexed in ESCI, December 2020
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Journal, July 2020
Cogent Food & Agriculture, Journal Indexed in ESCI, July 2020
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI Journal, June 2020
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Journal, June 2020
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Journal, May 2020
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI Journal, April 2020
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI Journal, March 2020
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI Journal, October 2019
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, SCI Journal, October 2019
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI Journal, June 2019
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Journal, December 2018
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Journal, November 2018
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI Journal, November 2018
FOOD CHEMISTRY, SCI Journal, October 2018
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI Journal, July 2018
FOOD CHEMISTRY, SCI Journal, May 2018
Cogent Food & Agriculture, Journal Indexed in ESCI, April 2018
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Journal, December 2017
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Journal, December 2017
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Journal, November 2017
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Journal, June 2017
POLISH JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION SCIENCES, SCI Journal, June 2017
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL, SCI Journal, April 2017
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Journal, April 2017
Cogent Food & Agriculture, Journal Indexed in ESCI, April 2017
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Journal, March 2017
FOOD CHEMISTRY, SCI Journal, August 2016
FOOD CHEMISTRY, SCI Journal, April 2016
FOOD CHEMISTRY, SCI Journal, March 2016
FOOD CHEMISTRY, SCI Journal, March 2016
Food Chemistry, SCI Journal, November 2015
Food Chemistry, SCI Journal, October 2015
Cogent Food & Agriculture, Journal Indexed in ESCI, October 2015
Food Chemistry, SCI Journal, September 2015
Journal of Food Science and Technology, SCI Journal, September 2015
Food Chemistry, SCI Journal, August 2015
Journal of Food Science and Technology, SCI Journal, June 2015
Food Chemistry, SCI Journal, May 2015
Food Chemistry, SCI Journal, March 2015
Cogent Food & Agriculture, Journal Indexed in ESCI, December 2014
Cogent Food & Agriculture, Journal Indexed in ESCI, November 2014

Citations

Total Citations (WOS):40
h-index (WOS):4