Yabancı Diller

İngilizce, B1 Orta

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, Stock Management and Enhancement in the Sea, JICA ve Usa Marine Biology Institute, Kochi University, 2008

Yaptığı Tezler

Doktora, PALAMUT (Sarda sarda) LAKERDASININ OLGUNLAŞMASI SÜRESİNCE SERBEST AMİNO ASİT VE BİYOJEN AMİN OLUŞUMUNUN ÜRÜN KALİTESİNE ETKİLERİ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı, 2013
Yüksek Lisans, FARKLI İŞLEME TEKNİKLERİ UYGULANMIŞ BALIKLARDA LİPİD DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı, 2006

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Su Ürünleri, Su Ürünleri İşleme Teknolojileri, Gıda Mühendisliği, Gıda Bilimleri, Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu , Gıda Teknolojisi, Su Ürünleri Teknolojisi, Gıda İşleme (Pastörizasyon,Sterilizasyon, Soğutma, Kurutma), Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi, 2016 - 2018
Araştırma Görevlisi Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi, 2013 - 2016
Araştırma Görevlisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi, 2005 - 2013

Akademik İdari Deneyim

Senato Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 2020 - 2022
Fakülte Kurulu Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi, 2020 - 2022
Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2019 - 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 2016 - 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 2016 - 2019

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

ÇOLAKOĞLU F., ORMANCI H. B. , KÜNİLİ İ. E. , GÜNGÖR ERTUĞRAL T., ÇOLAKOĞLU S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye'de Tüketici Gıda Güvenliği Bilinç Düzeyi Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi, 2019 - 2021
Çardak M., Yıldırım P., Çolakoğlu F., Ormancı H. B. , Türker G., Arifoğlu N., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, ÇOMÜ-ÇTB Kaliteli Gıda Üretiminde Mesleki Eleman Niteliğinin Artırılması İçin El Ele Veriyor, 2019 - 2020
Karabayır A., Öğütcü M., Arifoğlu N., Ormancı H. B. , AB Destekli Diğer Projeler, Empowering Public Food Procurement, 2017 - 2019
YILDIRIM P., ÇOLAKOĞLU S., TÜRKER G., ÇARDAK M., ORMANCI H. B. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bazı Ekonomik Çift Kabuklu Yumuşakçaların Mineral İçeriği E vitamini, Beta Karoten ve Serbest Radikal Temizleme Aktivitesinin Belirlenmesi, 2017 - 2019
ÇOLAKOĞLU S., ORMANCI H. B. , ÇARDAK M., ARSLAN İHSANOĞLU M., YILDIRIM P., KÜNİLİ İ. E. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Güney Marmara Denizi Denizkent Bölgesinde Kum Midyesi Chamelea gallina ve Kum Şırlanının Donax trunculus Populasyonunun Yapısı ve Dinamiği, 2017 - 2019
ORMANCI H. B. , ÇOLAKOĞLU F., KIZILKAYA B., ALTIN A., ÇARDAK M., KÜNİLİ İ. E. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bazı tatlı su balıklarının İskandinav usulü balık tuzlama tekniği (Gravad) ile değerlendirilmesi ve kalite özelliklerinin araştırılması, 2015 - 2019
YIĞIN C. Ç. , ÖZTEKİN A., ÖZÜDOĞRU Y., ORMANCI H. B. , KIZILKAYA B., CABBAR K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, EKONOMİK ÖNEME SAHİP KIKIRDAKLI BALIKLARIN KARACİĞERİNDEKİ YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONU, 2015 - 2017
ÇOLAKOĞLU F., ORMANCI H. B. , KÜNİLİ İ. E. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Balık Atıklarından Balık Sosu Eldesi ve Karakteristik Özelliklerinin Belirlenmesi, 2014 - 2016
ALTIN A., Alver C., AYYILDIZ H., ÖZEN Ö., ORMANCI H. B. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Gökçeada Çevresinde Zıpkınla Avlanan Kılıç Balığının Xiphias gladius Bazı Populasyon Parametreleri ile Avcılığın Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi, 2015 - 2015
ÖZTEKİN A., YİĞİT M., BULUT M., KIZILKAYA B., HİSAR O., ORMANCI H. B. , AYAZ A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Doğal Ortamdan Avlanan ve Kafeste Yetiştiriciliği Yapılan Yabani Mercan (Pagellus acarne R., 1827)'nın Et Verimleri ve Besin İçeriklerinin (AA, YA, Besin Kompozisyonu) Karşılaştırılması, 2014 - 2015
ÖZEKİNCİ U., ÇOLAKOĞLU F., BERİK N., AYAZ A., ÖZTEKİN A., ÇAKIR F., ORMANCI H. B. , KÜNİLİ İ. E. , ÖZEN Ö., ALTINAĞAÇ U., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Deniz Bilimleri Avcılığı ve İşlemeciliği Alt Yapısının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi, 2014 - 2015
ÖZTEKİN A., BİLİCİ A., ORMANCI H. B. , KIZILKAYA B., TÜBİTAK Projesi, Yüzey Polimerizasyon Ve Kimyasal Modifikasyonlar Ile Atık Balık Kemiklerinin Nitelikli Malzemelere Dönüştürülmesi Ve Uygulamaları, 2014 - 2015
ÇOLAKOĞLU F., ORMANCI H. B. , GENCER C., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Geleneksel tuzlu sardalya balığının kalite parametreleri ve raf ömrünün tespiti, 2010 - 2014
ÇOLAKOĞLU F., ORMANCI H. B. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Palamut (Sarda sarda) Lakerdasının Olgunlaşması Süresince Serbest Amino Asit ve Biyojen Amin Oluşumunun Ürün Kalitesine Etkileri, 2010 - 2013
Altın A., Ormancı H. B. , Ayyıldız H., Acarlı D., Öztekin A., Kale S., Daban İ. B. , Motorcu A. R. , TÜBİTAK Projesi, Denizin Gizemlerini Adada Keşfedelim, 2012 - 2012
ORMANCI H. B. , AYAZ A., AYYILDIZ H., ARSLAN İHSANOĞLU M., ÇAKIR F., İŞMEN A., ÖZEKİNCİ U., TÜBİTAK Projesi, Saroz Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Demersal Balıklarının Biyo-ekolojisi ve Populasyon Dinamiğinin Belirlenmesi., 2006 - 2010
BERİK N., TUNCEL N. B. , ORMANCI H. B. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Su Ürünleri Kaynaklı Gıdaların Protein Elektroforez Yöntemiyle Menşei Araştırmaları, 2006 - 2009
ÇOLAKOĞLU F., İŞMEN A., ÖZEN Ö., BERİK N., ORMANCI H. B. , ÇAKIR F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı İşleme Teknikleri Uygulanmış Balıklarda Lipid Değişimi Üzerine Bir Araştırma, 2005 - 2006
ÇOLAKOĞLU F., ORMANCI H. B. , İŞMEN A., ÖZEN Ö., ERDEMİR Ç., ÇAKIR F., YAZICI F., GÜRSOY, Ç., ALTIN A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çanakkale ilindeki su ürünleri tüketim davranışlarının değerlendirilmesi, 2004 - 2005

Bilimsel Hakemlikler

JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2021
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2021
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2021
FOOD CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2021
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2021
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2021
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2020
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, ESCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2020
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2020
Cogent Food & Agriculture, ESCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2020
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2020
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2020
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2020
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2020
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2020
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2019
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2019
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2019
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2018
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2018
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2018
FOOD CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2018
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2018
FOOD CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2018
Cogent Food & Agriculture, ESCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2018
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2017
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2017
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2017
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2017
POLISH JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION SCIENCES, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2017
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2017
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2017
Cogent Food & Agriculture, ESCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2017
JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2017
FOOD CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2016
FOOD CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2016
FOOD CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2016
FOOD CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2016
Food Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2015
Food Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2015
Cogent Food & Agriculture, ESCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2015
Food Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2015
Journal of Food Science and Technology, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2015
Food Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2015
Journal of Food Science and Technology, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2015
Food Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2015
Food Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2015
Cogent Food & Agriculture, ESCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2014
Cogent Food & Agriculture, ESCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2014

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):40
h-indeksi (WOS):4