Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Parapsoriasis ve Morfea Birlikteliği P 482

XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015, ss.323

Granulomatöz mastitin tetiklediği Sweet Sendromu

10. Ege Dermatoloji Günleri, Türkiye, 5 - 10 Mayıs 2015, ss.618

Erizipel Sonrası Gelişmiş Hipertrofik Skar

10. Ege Dermatoloji Günleri, Türkiye, 5 - 10 Mayıs 2015, ss.488

Dissemine süperfisial aktinik porokeratoz

10. Ege Dermatoloji Günleri, Türkiye, 5 - 10 Mayıs 2015, ss.371

Lenfomatoid Papülozis Olgu Sunumu

10. Ege Dermatoloji Günleri, Türkiye, 5 - 10 Mayıs 2015, ss.272

Psodolenfoma

10. Ege Dermatoloji Günleri, Türkiye, 5 - 10 Mayıs 2015, ss.602