Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kazdağı Ormanlarında Baskın Birlik Alanlarına Göre Eğim Karşılaştırması

2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Rize, Turkey, 24 August 2019, pp.293-306 Creative Commons License Sustainable Development

Kazdağı Ormanlarında Birliklere Göre Toprak Grubu, Derinliği ve Eğim Değerlendirmesi

2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Rize, Turkey, 24 August 2019, pp.307-319 Creative Commons License Sustainable Development

Spatial differentiation in tree formation distribution of Kaz Mount

International Symposium on Biodiversity Research, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.298-309 Creative Commons License

Kazdağı ve Yakın Çevresindeki Ağaç Formasyon Alanlarında Öngörülen Sıcaklık ve Yağış Değişiklikleri

TUCAUM 30. Yıldönümü Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 06 October 2018, pp.1368

Kazdağı ve Yakın Çevresinin İklim Özellikleri

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Balıkesir, Turkey, 2 - 04 June 2016, vol.0, no.0 Creative Commons License

Kazdağı'nın Morfometrik Özellikleri

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Samsun, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.527-537

Books & Book Chapters

Kazdağı Ağaç Topluluklarının Coğrafi Dağılışına Yönelik Bir Mekansal Analiz

in: INSAC Advances in Social and Education Sciences, Mehmet Dalkılıç, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.329-341, 2021 Creative Commons License

Kazdağı Ormanlarındaki Saf Topluluklar Halindeki Asli Ağaç Türlerine Yönelik Ekocoğrafik Bir Değerlendirme

in: New Developments in Education and Social Sciences, Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.179-191, 2020 Creative Commons License

Metrics

Publication

17

Project

2

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals