Education Information

Education Information

 • 1999 - 2007 Doctorate

  Ege University, Fen Bilimleri, Tarla Bitkileri, Turkey

 • 1996 - 1999 Post Graduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri , Tarla Bitkileri, Turkey

 • 1991 - 1995 Under Graduate

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Tuza Toleransın In Vitro Koşullarda Belirlenmesi

  Ege University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri

 • 1999 Post Graduate

  Bazı Pamuk Çeşitlerinin Çanakkale Yöresinde Fenolojik, Morfolojik, Teknolojik ve Verim Özellikleri

  Trakya University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English