Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Türk Kamu Yönetiminde Bürokrasi

in: Türk Kamu Yönetimi, Prof. Dr. Hasan Yaylı, Editor, Orion, Ankara, pp.207-225, 2021

Çevresel Güvenlik Perspektifinde Ülke İncelemesi: Hindistan

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Prof. Dr. Selçuk İpek,Prof. Dr. Cüneyt Kılıç, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.329-338, 2021 Sustainable Development