Education Information

Education Information

 • 2012 - 2013 Post Doctorate

  Universitaet zu Köln, , Fizik, Germany

 • 2005 - 2010 Doctorate

  Kirikkale University, Instıtute Of Scıence, Fizik, Turkey

 • 2003 - 2005 Postgraduate

  Kirikkale University, Instıtute Of Scıence, Fizik, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Ankara University, Fen Fakültesi, Fizik, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  150<=A<=190 deforme bölgesinde bazı çift-tek çekirdeklerin uyarılmış düzeylerinin yapısının ve geçişlerinin kutupsallıklarının incelenmesi

  Kirikkale University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik

 • 2005 Postgraduate

  Bazı çift-çift selenyum izotoplarının çekirdek yapısı ve elektromanyetik geçişlerinin kutupsal karışımlarının incelenmesi

  Kirikkale University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English