Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Location Selection for Wind Turbines in Balikesir, NW Turkey, Using GIS

International Journal of Environment and Geoinformatics, vol.5, no.3, pp.284-295, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kumlimanı Gelibolu Yarımadası Yalıtaşının Oluşum Ortamı

Türk Coğrafya Dergisi, no.57, pp.87-93, 2012 (Other Refereed National Journals)

Gelibolu Yarımadası nın kuzeybatı kıyılarında arazi kullanımının uzaktan algılama ile incelenmesi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.20, pp.42-50, 2008 (Other Refereed National Journals)

Investigation of Land Use and Coastline Changes on the Kepez Delta Using Remote Sensing

Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, no.14, pp.85-96, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sarıçay Havzasının Jeomorfolojisi Türk Coğrafya Dergisi

Türk Coğrafya Dergisi, no.36, pp.49-86, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Küresel Dünya Düzeninde Kruvaziyer Turizm ve Türkiye’xxnin Yeri

III.Uluslararası Farkındalık Konferansı, 5 - 07 December 2019

Lapseki İlçesinde yerleşmelerin yer seçiminde jeomorfolojik etmenler

III. Uluslararası Fakındalık Konferansı, 5 - 07 December 2019

Yüzyılın Projesi Kuşak Yol ve Türkiye

III.Uluslararası Farkındalık Konferansı, 5 - 07 December 2019

Türkiye de 1960 2010 Döneminde Oluşan Sıcak Hava Dalgasının Klimatolojik ve Meteorolojik Analizi

TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 14 October 2016, pp.79-87

Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) batısındayükselmiş bir fosilli kıyı deposu: duraylı izotop analizlerine göre ilkbulgular

Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul., İstanbul, Turkey, 1 - 10 September 2011, pp.88-90