Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Location Selection for Wind Turbines in Balikesir, NW Turkey, Using GIS

International Journal of Environment and Geoinformatics, cilt.5, sa.3, ss.284-295, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kumlimanı Gelibolu Yarımadası Yalıtaşının Oluşum Ortamı

Türk Coğrafya Dergisi, sa.57, ss.87-93, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Batıburnu Kumul Sahasında Bozcaada Rüzgâr Etkinliği Ve Kum Taşınım İlişkileri

Türk Coğrafya Dergisi, sa.56, ss.55-64, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelibolu Yarımadası nın kuzeybatı kıyılarında arazi kullanımının uzaktan algılama ile incelenmesi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.20, ss.42-50, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Land Use and Coastline Changes on the Kepez Delta Using Remote Sensing

Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, sa.14, ss.85-96, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kepez Çayı Havzası nın Jeomorfolojik Özelliklerinin Morfometrik Açıdan İncelenmesi

Türk Coğrafya Dergisi, sa.39, ss.23-43, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sarıçay Havzasının Jeomorfolojisi Türk Coğrafya Dergisi

Türk Coğrafya Dergisi, sa.36, ss.49-86, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Küresel Dünya Düzeninde Kruvaziyer Turizm ve Türkiye’xxnin Yeri

III.Uluslararası Farkındalık Konferansı, 5 - 07 Aralık 2019

Lapseki İlçesinde yerleşmelerin yer seçiminde jeomorfolojik etmenler

III. Uluslararası Fakındalık Konferansı, 5 - 07 Aralık 2019

Yüzyılın Projesi Kuşak Yol ve Türkiye

III.Uluslararası Farkındalık Konferansı, 5 - 07 Aralık 2019

Türkiye de 1960 2010 Döneminde Oluşan Sıcak Hava Dalgasının Klimatolojik ve Meteorolojik Analizi

TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016, ss.79-87

Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) batısındayükselmiş bir fosilli kıyı deposu: duraylı izotop analizlerine göre ilkbulgular

Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul., İstanbul, Türkiye, 1 - 10 Eylül 2011, ss.88-90