Education Information

Education Information

 • 1997 - 2001 Expertise In Medicine

  Firat University, School Of Medıcıne, Göz Hastalıkları, Turkey

 • 1989 - 1995 Undergraduate

  Firat University, School Of Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 2001 Expertise In Medicine

  Deneysel glokom filtrasyon cerrahisinde amniyon zarı transplantasyonu ve oktreotid asetatın yara iyileşmesi üzerine etkileri

  Firat University, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English