Education Information

Education Information

 • 2014 - 2020 Doctorate

  Eskisehir Osmangazi University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Educational Sciences / Educational Administration, Turkey

 • 2011 - 2014 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Educational Sciences / Educational Administration and Supervision, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Yükseköğretimde Öğrenci Bağlılığının Araştırılması

  Eskisehir Osmangazi University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Eğitim Yönetimi

 • 2014 Postgraduate

  Öğretmenlerin Öğrenen Örgüte İlişkin Algı Düzeyleri İle Yöneticilerinin Liderlik Stilleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması

  Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi Ve Denetimi