Education Information

Education Information

 • 2010 - 2016 Doctorate

  Yildiz Technical University, Fen Bilimleri, Çevre Mühendisliği, Turkey

 • 2015 - 2015 Doctorate

  Coventry University, Life And Health Science (Tübitak Doktora Araştırma Bursu (6 Ay), Sonochemistry Centre, United Kingdom

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri, Çevre Mühendisliği, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Birleşik Ultrases ve Sıfır Değerlikli Metal Partikülleri (Al0 ve Mg0) ile Nitratın Kimyasal Denitrifikasyonu

  Yildiz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği

 • 2010 Postgraduate

  Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Giriş ve Çıkış Suyunda Bulunan Organik Madde Miktarının Klor Dioksit Dezenfeksiyon Verimine Etkisi

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği