Education Information

Education Information

  • 2016 - 1993 Expertise In Medicine

    Canakkale Onsekiz Mart University, Tıp Fakültesi, Acil Tıp, Turkey

Dissertations

  • 2011 Expertise In Medicine

    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilimdalı Erişkin Acil servisine başvuran Başvuran nörogörüntüleme yapılmış Başağrısı olgularının değerlendirilmesi.

    Canakkale Onsekiz Mart University, Tıp Fakültesi, Acil Tıp

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English