Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Tıp Fakülteme Mektubum Var!

Tıp Eğitimi Dünyası, vol.20, no.61, pp.5-25, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Comparison of serum corrected and ionized calcium levels in patients with acute kidney injury

FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE, vol.6, no.2, pp.77-80, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effect of blood lactate level on prognosis in cerebrovascular disease

ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.11, pp.219-223, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Acil Servise Başvuran Hipertansiyon Hastalarının Klinik Özellikleri ve Acil Servise Başvuru Sıklığını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.2, pp.219-224, 2020 (Other Refereed National Journals)

The ameliorative effect of ozone therapy on spinal cord ischemia in rabbits

ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.11, no.3, pp.221-226, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Black Widow Spider Envenomation with Elevated Troponin I Levels

JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE CASE REPORTS, vol.9, no.3, pp.55-57, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Toraksa Olan Ateşli Silah yaralanmasında Merminin Atipik Seyri

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Travmaya bağlı gelişen akut subdural ve epidural hematom

34.Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Turkey, 16 - 19 April 2020

Merdivenden düşme sonrası gelişen sol pariyetal çökme fraktürü

34.Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Turkey, 16 - 19 April 2020

Torakal Spnal Kist Hidatik

34.Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Turkey, 16 - 19 April 2020

ACİL SERVİSTE HEMORAJİK VE İSKEMİK SEREBROVASKÜLER HASTALIK TANISI ALAN HASTALARDA KAN GAZI LAKTAT DÜZEYİNİN PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ

Türkiye Acil Tıp Derneği TATKON 2019, 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi 'Yalnız Değilsiniz', Antalya, Turkey, 21 - 24 November 2019

Comparison of Serum Calcium Levels in Patients with Acute Renal Injury

UNION OF THRACE UNIVERSITIES THIRD INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONGRESS, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 October 2019

Epidural Anestezinin Nadir Komplikasyonu Subdural Kanama

2.Southeast European Congress of Emergency and Disaster Medicine, 20 - 22 June 2019

Sol frontal GBM taklit eden beyin absesi-Olgu Sunumu

33.Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 11 - 14 April 2019

Quantiferon testi() tbc spondilodiskitis-Olgu Sunumu

33. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 11 - 14 April 2019

KRONIK SUBDURAL HEMATOM NEDENIYLE OPERE OLAN HASTANIN PATOLOJI SONUCU TRANSIZYONEL MENENGIOMA GRADE 1 GELEN OLGU SUNUMU

33. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2019, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.29, pp.263

İŞ KAZASI SONRASI C4-5 C5-6 TRAVMATIK DISK HERNISI VE SPINAL SERVIKAL EPIDURAL HEMATOM OLGU SUNUMU

33. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2019, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.29, pp.266

acil servise ilaç intoksikasyonu ile başvuran hastaların retrospektif değerlendirilmesi

ulusal acil tıpta toksikoloji sempozyumu, Turkey, 14 - 15 December 2018

yılan ısırığı olgu sunumu

ulusal acil tıpta toksikoloji sempozyumu, Turkey, 14 - 15 December 2018

Acil servise mantar zehirlenmesi sonrası başvuran hastaların retrospektif değerlendirilmesi

Ulusal Acil Tıpta Toksikoloji Sempozyumu, Turkey, 14 - 15 December 2018

Düşük Enerjili Travmayla Başvuran 65 Yaş ve Üzeri Hastaların Yaralanma Ciddiyeti Açısından Incelenmesi

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine in conjunction with 14th Turkish Emergency Medicine Congress, 8 - 11 November 2018

Spontan Pnömotoraks Olgularının Farklı Rakımlara Sahip İki Merkezde Hava Olayları İle Karşılaştırılması

6. Eurasian Congress on Emergency Medicine and 14. Turkish Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2018

Ensefalitin Nadir Nedeni, Kuduz: Olgu Sunumu

Türkiye Acil Tıp Derneği 3. Trakya Acil Tıp Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 September 2018

KC nakli yapılan hepatorenal sendromlu kronik SDH’xx lu olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 32.Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 24 April 2018, vol.28, pp.230

Yüksekten düşme sonrası C7 korpus fraktürlü politravmalı olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 32.Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 24 April 2018, vol.28, pp.216

Akut ST Yükselmeli Miyokard Infarktüsü Ile Başvuran Hastalarda Reperfüzyon Tedavi Öncesi Dönemin Değerlendirilmesi

9. Asian Conference on Emergency Medicine 13. Turkish Emergency Medicine Congress, 22 - 25 November 2017

Örümcek Isırığına Bağlı Miyokardit Ve Rabdomiyoliz

9. Asian Conference on Emergency Medicine 13. Turkish Emergency Medicine Congress, 22 - 25 November 2017

Öksürük Atağının Tetiklediği Periorbital Ekimoz

9. Asian Conference on Emergency Medicine 13. Turkish Emergency Medicine Congress, 22 - 25 November 2017

Diyabetik Ketoasidoz ile Komplike Olan Ektopik Gebelik Rüptürü

9. Asian Conference on Emergency Medicine 13. Turkish Emergency Medicine Congress, 22 - 25 November 2017

Kontrol beyin tomografisi çekilen erişkin kafa travmalı hastaların değerlendirilmesi

13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4. Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18 - 21 May 2017

Akut Koroner Sendrom Başvuruları ile Hava Kalite İndeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

9. Asian Conference on Emergency Medicine 13. Turkish Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2017

Hemodiyaliz hastalarında akut volüm kaybında periferal perfüzyon indeksi değişimi

13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4. Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4. İnternational Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18 - 21 May 2017

Posterior lomber stabilizasyon sonrası nadir görülen hemorajik enfarkt

31.Bilimsel Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Turkey, 29 March - 02 April 2017

Nadir görülen saçlı deri SCALPi tutan multipl yerleşimli Trikilemmal Tümör

31.Bilimsel Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Turkey, 29 March - 02 April 2017

Nadir görülen ense sertliği() ve DSA(-)olan intraserebral hematom

31.Bilimsel Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Turkey, 29 March - 02 April 2017

Primer Meme Karsinomunun Torakal Vertebraya Nadir Görülen Metastazı

31.Bilimsel Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Turkey, 29 March - 02 April 2017

travmatik aort yaralanması Olgu Sunumu

12. Ulusal acil tıp kongresi, 3. intercontinental emergency medicine congress, 3. international critical care and emergency medicine congress, 19 - 22 May 2016

künt boyun travması aritenoid dislokasyon Olgu Sunumu

12. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3. İntercontinental Emergency Medicine Congress, 3. İnternational Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 May 2016

Books & Book Chapters

Renal Travma

in: Acil Tıp Cep Kitabı, zeynep kekeç, Editor, akademisyem, pp.283-284, 2017