Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İşgücüne Katılım Kararı: Nitel Bağımlı Değişkenli Panel Veri Modelleri

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.315-330, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Labor Force Participation Decision: Discrete Dependent Variable Panel Data Models

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.14, no.2, pp.315-330, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Tenure and Dwelling Type Preference in Turkey: 2006-2010 Comparison

Economic Insights-Trends and Challenges, vol.V, pp.19-29, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Evli Kadının Çalışma Saati Üzerine Tobit Model Uygulaması

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, no.8, pp.95-109, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Global Financial Crisis on Budget Deficits in European Countries Panel Data Analysis

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik, no.17, pp.1-22, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yabancı Sermaye

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.241-248, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ülke Kredi Notlarının Belirleyicileri: Panel Sıralı Tercih Modelleri

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.152-156

Türkiye'de İşgücüne Katılımın Birey Düzeyinde İncelenmesi: Panel Veri Analizi

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015, pp.235-237

Türkiye'de Sağlık Hizmeti Talebinin Sayma Veri Modelleri ile İncelenmesi

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015, pp.454-456

Türkiye de Bireylerin İşsiz Kalma Süresinin Belirleyicileri

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı, 22 - 25 May 2014

Türkiye'de Sigara Tüketimini Etkileyen Etmenlerin Sayma Modelleriyle Açıklanması

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, pp.257

Türkiye’de Çalışan Kadınların Çocuk Bakım Tercihleri: Havuzlanmış Verilerle Karşılaştırmalı Bir Analiz

14th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013, pp.231

Türkiye’de Konut Mülkiyeti: 2006-2010 Karşılaştırmalı Analizi

13th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 24 - 26 May 2012, pp.122

Türkiye Hanehalkı İstihdamı: Tobit Model Uygulaması

12th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Denizli, Turkey, 26 - 29 May 2011, pp.284

Books & Book Chapters

Makroekonomik ve Kurumsal Faktörlerin YatırımYapılabilir Kredi Notlarına Etkisi:SP için Panel Logit Model

in: İKTİSAT SEÇME YAZILAR 2019, Çiğdem KARIŞ, Mehmet Çağrı GÖZEN, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.117-128, 2019

Mülkiyet ve Konut Tipi Tercihi: Nested Logit Model

in: Uygulamalı Ekonometrik Araştırmalar, Güriş Selahattin, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.189-211, 2018