Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Paroksismal Nokturnal Hemoglobinürili Olguların Değerlendirilmesi: İki Merkezin Deneyimi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.28, sa.3, ss.139-143, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut Myeloid Lösemi Hastalarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NON-HODGKIN LENFOMA TANILI HASTALARIMIZIN RETROSPEKTİFDEĞERLENDİRİLMESİ

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.119-124, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YÜKSEK RİSKLİ MYELODİSPLASTİK SENDROM TANILI HASTALARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

zmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.105-110, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ESANSİYEL TROMBOSİTOZ TANILI HASTALARIMIZIN RETROSPEKTİFDEĞERLENDİRİLMESİ

zmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.101-104, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik Myeloid Lösemi Tanılı Hastalarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi

DOKUZ EYLÜL TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.30, sa.3, ss.103-112, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut Miyeloid Lösemi Remisyon İndüksiyon Kemoterapisinde Farklı Antrasiklinlerin Rolü

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.36, sa.1, ss.1-6, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MULTİPL MYELOM OTOLOG NAKİL 100.GÜN NÖTROFİLLENFOSİT VE PLATELET LENFOSİT ORANININ SAĞKALIMAETKİSİ

10. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Türkiye, 1 - 03 Mart 2018

MYELOFİBROZİS OLGUSU VE TEDAVİSİ

5. BOZYAKA HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2017

NADİR GÖRÜLEN MAST HÜCRELİ LÖSEMİLİ BİR OLGU

43. ULUSAL HEMATOLOJİ KOGRESİ, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017

PH POZİTİF AKUT LENFOBLASTİK LENFOMA OLGUSU

43. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017