Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Portal Venous System and Portal Vein Thrombosis: Review Article

J Surg Forecast, cilt.1, sa.1, ss.1007, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nadir bir vaka sunumu Senkron pankreatik duktal adenokarsinom ve tiroid medüller karsinom

Haydarpasa Numune Med J, cilt.57, sa.2, ss.107-111, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) as an Immunomodulator in Necrotizing Fasciitis

J Med Microbiol Immunol Res, cilt.1, sa.1, ss.104, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Diagnostic and Therapeutic Dilemma: Intestinal Tuberculosis

Clin Infect Dis: Open Access, cilt.1, sa.101, ss.1-2, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Adult Bone Tumors

J Ann Eu Med, cilt.4, sa.3, ss.57-60, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Retrospective analysis of ureterial tumors detected with transuretheral resection

International Journal Of Advances In Case Reports, cilt.3, sa.4, ss.186-188, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Signet-ring cell carcinoma metastasized into the meningioma a case report

International Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, cilt.1, sa.1, ss.14-18, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Histopathological Evaluation of 13 Cardiac Mass Biopsy Specimens and Correlation Between Clınıcal Prediagnosis

International Journal Of Advances In Case Reports, cilt.2, sa.20, ss.1237-1241, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation Of Pleural Mai Sampling

International Journal Of Advances In Case Reports, cilt.2, sa.20, ss.1231-1233, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Review and local experience for evaluating pancreatic tissue specimens

15th European Pathology Congress, Paris, Fransa, 20 - 21 Haziran 2018

103 Rektal karsinom olgusunun değerlendirmesi

IX. Haseki Tıp Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2018

Hepatik Adenomu Taklit Eden Hepatosellüler Karsinom Olgusu

21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018

Pankreas spesmenlerinin histopatolojik değerlendirilmesi: 41 Olgunun Analizi

21. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018

Parazitik leiomiyom

26. Ulusal Patoloji&7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2016

Matür yağ dokusu içinde tiroid Heterotopik Adipozis

26. Ulusal Patoloji&7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2016

Castleman Hastalığı: Boyun Kitlelerinin Nadir Bir Nedeni

38. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016

Dissemine Nodüler Vaskülit: Olgu Sunumu

26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2016

Lupus Eritematozus Panniküliti: Olgu Sunumu

26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2016

Ksantogranülomatoz Kolesistit: 108 Olgunun Analizi

12. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2015

Complephoney Regressed Primary Cutaneous Malignant Melanoma With Brain Metastases a Case Report

European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), Amsterdam, Hollanda, 8 - 12 Ekim 2014

Nazal Kavitenin Glomanjioperistomu: Olgu Sunumu

23. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013

Tiroid Adenolipomu (Tirolipom): Olgu Sunumu

23. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Optimal ince iğne aspirasyon sitoloji preparatı nasıl hazırlanmalıdır? Patolog, klinisyen ve radyologlar için..

Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar, , Editör, Gece Kitaplığı, ss.59-67, 2018

Primary Tumor of liver Hepatocellular Carcinoma

Sağlık Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, Kuş Murat A., Editör, Gece Kitaplığı, ss.249-265, 2018

Portal Vein Thrombosis

Sağlık Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, Kuş Murat A., Editör, Gece Kitaplığı, ss.279-287, 2018

Psoriasis and Genetics

PsoriasisAn Interdisciplinary Approach to, IntechOpen Edited by Anca Chiriac, Editör, IntechOpen, London, ss.1-23, 2017