Education Information

Education Information

 • 2003 - 2008 Doctorate

  Dicle University, Sağlık Bilimler Enstitüsü, Ağız Diş Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi, Turkey

 • 1997 - 2002 Postgraduate

  Ege University, Faculty Of Dentistry, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  KEMİK DEFEKTLERİNİN İYİLEŞMESİNDE NON-REZORBE BİYOMATERYALLER İLE TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMA (PRP) VE YÖNLENDİRİLMİŞ DOKU REJENERASYONU (YDR)’ NUN ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

  Dicle University, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2018XXV. Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Kursu: Kök Hücrede Flow Sitometrik Değerlendirme Eğitimi

  Health&Medicine , Kocaeli Üniversitesi

 • 2018XXV. Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Kursu: Temel Teknikler ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları

  Health&Medicine , KOÜSEM

 • 2018Master Class in Planing of Orthognathic Surgery Course Face, Airway and Bite (FAB) Concep

  Health&Medicine , Orthopia

 • 20182.Çukurova Ortognatik Cerrahi Günleri

  Health&Medicine , Çukurova University Faculty of Dentistry

 • 2016''Çukurova Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortognatik Cerrahi Kadavra Kursu

  Health&Medicine , Çukurova Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

 • 2016''TME Cerrahisinde Prensipler, 1. Uygulamalı Kadavra Diseksiyon Kursu''

  Health&Medicine , AÇBİD(Ağız ve Çene -Yüz Cerrahisi Birliği Derneği)-İstanbul

 • 2015A Day With Prof. Dr. Stefan RENVERT: Diving into Peri-implantitis

  Health&Medicine , OSSEODER

 • 2015"S.O.R.G Preprosthetic Reconstructive Live Surgery Course"

  Health&Medicine , S.O.R.G ACADEMY-İstanbul

 • 2015"Dişhekimliğinde Azot Protoksit Oksijen Sedasyonu"

  Health&Medicine , Medya Yayın Grubu- Seminar presented by: Dr. Marco Moscati

 • 2013"Arnett Orthognatic Surgery Modalities"

  Health&Medicine , Akord, İstanbul Türkiye

 • 2013"AOCMF Advances Workshop on Facial Reconstruction with Anatomical Specimens"

  Health&Medicine , AOCMF-Singapore

 • 2013"AOCMF Orthogantic Anatomical Specimens Course: Precision in Orthognatic Surgery

  Health&Medicine , AOCMF-Singapore

 • 2012Hyaluronic Acid Dermal Fillers in Facial Aesth.: Lips, Facial Contouring and Skin Hydration.

  Health&Medicine , Dentsem Seminar presented by: Dr. Xavier Goodarzian&Independent Nurse Prescriber Pam Cushing

 • 2012Use of Hyaluronic Acid Dermal Fillers: Nasolabial Folds, Marionette Lines, Oral Commissures.

  Health&Medicine , Dentsem Seminar presented by: Dr. Xavier Goodarzian&Independent Nurse Prescriber Pam Cushing

 • 2012Botulinum Toxin Type A (Botox®andDysport®) in facial aesthetics for upper-face indications.

  Health&Medicine , Dentsem Seminar presented by: Dr. Xavier Goodarzian&Independent Nurse Prescriber Pam Cushing

 • 2012"BotulinumToxin ve Dermal Filler Eğitimi II. Modül

  Health&Medicine , "BotulinumToxin ve Dermal Filler Eğitimi II. Modül

 • 2012"Botulinum Toxin TypeA (Botox® andDysport®) for lower-face and neck indications.

  Health&Medicine , Dentsem Seminar presented by: Dr. Xavier Goodarzian&Independent Nurse Prescriber Pam Cushing

 • 2012"Botulinum Toxin ve Dermal Filler Eğitimi I. Modül

  Health&Medicine , Dentsem Seminar presented by: Dr. Xavier Goodarzian&Independent Nurse Prescriber Pam Cushing

 • 2012''AOCMF TMJ Surgery Course- The Bonn Concept- PrincipleTechniques"

  Health&Medicine , AOCMF-Bonn Achen, Germany

 • 2012"AOCMF Principle Course

  Health&Medicine , AOCMF-İstanbul, Türkiye

 • 2011Zygomatic Implant Course

  Health&Medicine , Association of Osseointegration

 • 2009"Dental Implant Rehabilitation in Atrophic Jaws"

  Health&Medicine , Oral and Maxillofacial Surgery Society 3rd International Congress

 • 2009"Technique Refinements in Orthogantic Surgery"

  Health&Medicine , " Oral and Maxillofacial Surgery Society 3rd International Congress

 • 2009"The Role of Arthroscopy in TMJ Surgery"

  Health&Medicine , Oral and Maxillofacial Surgery Society 3rd International Congress

 • 2008"Botox®and Injectable Soft Tissue Fillers for Facial Rejuvenation"

  Health&Medicine , Oral and Maxillofacial Surgery Society 2nd International Congress

 • 2005"I. Mikrocerrahi Kursu (Uygulamalı)"

  Health&Medicine , Dicle Üniversitesi

 • 2004Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Panelleri – 1 (Genel Pediatri-Travma)

  Health&Medicine , Dicle Unv. Faculty of Medicine Department of Pediatrics