Learning Knowledge


Doctorate
2009 - 2016
Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, Turkey

Postgraduate
2005 - 2009
Canakkale Onsekiz Mart University, Mekanik Ve Makine Elemanları, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Turkey

Undergraduate
2001 - 2005
Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, Turkey

Foreign Languages

English, C1 Advanced

Certificates, Courses and Trainings

Vocational Training, TUBİTAK-BİDEP 2237 TARIM VE GIDA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA VE YÜRÜTME EĞİTİMİ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , 2014
Vocational Training, How to Publish a Scientific Journal Article, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , 2014

Dissertations

Doctorate, Domates Güvesi Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nin Mücadelesinde Entomopatojen Nematodların Kullanım Olanakları, Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, 2016
Postgraduate, Marmara Bölgesi'ndeki Entomopatojen Nematod Faunasının Belirlenmesi, Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma, 2008

Academic Titles / Tasks


Associate Professor
2005 - Continues
Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma

Supported Projects

 1. GÖZEL Ç., GENÇ H., Project Supported by Higher Education Institutions, YEREL ENTOMOPATOJEN NEMATODLARIN AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ, 2019 - 2021
 2. Gözel Ç., Gökbayrak Z., TUBITAK Project, Brassinosteroid ve Melatonin Uygulamalarının Meloidogyne incognita üzerine Etkinliğinin Araştırılması, 2019 - 2020
 3. GÖZEL Ç., GÖZEL U., TUBITAK Project, Entomopatojen Nematodların Capnodis tenebrionis L. (Coleoptera: Buprestidae) Mücadelesinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması, 2016 - 2019
 4. GÖZEL U., TUBITAK Project, Domates Güvesi, Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Mücadelesinde Entomopatojen Nematodların Kullanım Olanaklarının Araştırılması, 2011 - 2014
 5. Gözel U., Gözel Ç., TUBITAK Project, Ülkemizdeki Entomopatojen Nematod Faunasının Belirlenmesi ve rDNA’nın ITS ve D2-D3 Bölgelerinin Sekans Analizi ile Filogenetik İlişkilerinin Araştırılması, 2006 - 2010

Scholarships

ERASMUS, Other International Organizations, 2009 - 2010

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

 1. Implementing local entomopathogenic nematodes to control Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae)
  Gözel Ç., Genç H.
  Türkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal Of Entomology, vol.45, no.3, pp.389-396, 2021 (SCI-Expanded)
 2. Effects of 24-epibrassinolide on root-knot nematode, Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 (Tylenchida: Meloidogynidae) in tomatoes
  Gözel Ç.
  Türkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal Of Entomology, vol.45, no.1, pp.13-22, 2021 (SCI-Expanded)
 3. Biodiversity and distribution of soil nematodes in Mount Ararat, Turkey
  Cakmak T., GÖZEL Ç., GÖZEL U., Achiri D. T. , KAYDAN B.
  RUSSIAN JOURNAL OF NEMATOLOGY, vol.29, no.1, pp.31-48, 2021 (SCI-Expanded)
 4. New records of free-living nematode species from Mount Ararat, Turkey, with SEM study of three remarkable species
  Cakmak T., Kaydan M. B. , Gözel Ç., Pena-Santiago R., Abolafia J., Gözel U.
  BIOLOGIA, vol.76, no.1, pp.63-75, 2021 (SCI-Expanded)
 5. First report of root-knot nematode, Meloidogyne incognita on calendula in Turkey
  Ataş H., Uysal G., Gözel Ç., Özalp T., Gözel U., Devran Z.
  Journal Of Nematology, vol.53, no.41, pp.1-5, 2021 (SCI-Expanded)
 6. Efficacy of Native Entomopathogenic Nematodes on the Larvae of Tomato Leafminer Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)
  GÖZEL Ç., KASAP İ., GÖZEL U.
  JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.26, no.2, pp.220-225, 2020 (SCI-Expanded)
 7. First record of three plant parasitic nematode species from Mount Ararat (Agri) in Turkey
  Cakmak T., Gözel Ç., Kaydan M. B. , Gözel U.
  TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.43, pp.113-130, 2019 (SCI-Expanded)
 8. Biological Control of Tomato Leafminer Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) by Entomopathogenic Nematodes
  Gözel Ç., Kasap İ., Gözel U.
  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.28, pp.159-163, 2018 (SCI-Expanded)
 9. Efficacy of entomopathogenic nematodes against the Tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) in tomato field
  GÖZEL Ç., KASAP İ.
  TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.39, no.3, pp.229-237, 2015 (SCI-Expanded)
 10. Effect of entomopathogenic nematode species on the corn stalk borer (Sesamia cretica Led. Lepidoptera: Noctuidae) at different temperatures
  Gözel U., Gunes Ç.
  TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.37, pp.65-72, 2013 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

 1. Effects of Melatonin on Tomato Infected with Root-knot Nematode Meloidogyne incognita
  GÖKBAYRAK Z., GÖZEL Ç.
  KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.25, no.4, pp.698-705, 2022 (ESCI)
 2. EFFECTS OF MELATONIN ON ROOT KNOT NEMATODE: IN SITU ESTIMATION OF PHYSIOLOGICAL RESPONSES IN TOMATO
  GÖZEL Ç., GÖKBAYRAK Z.
  SCIENTIFIC PAPERS-SERIES B-HORTICULTURE, vol.65, no.1, pp.748-753, 2021 (ESCI)
 3. Yerel Entomopatojen Nematodların Süne Eurygaster integriceps Puton, 1881 (Hemiptera: Scutelleridae) Erginleri Üzerindeki Etkinliği
  Gözel Ç., Yılmaz A., Ataş H., Gözel U.
  TÜRKİYE BİYOLOJİK MÜCADELE DERGİSİ, vol.11, no.1, pp.139-148, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 4. Evaluation of Efficacy of Entomopathogenic Nematodes for the Control of Potato tuber moth Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae)
  Gözel Ç., Ataş H., Gözel U.
  Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, vol.11, no.2, pp.25-33, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 5. Bazı Entomopatojen Nematod Türlerinin Zeytin Fidantırtılı Palpita unionalis Hübner (Lepidoptera: Pyralidae)’e Karşı Virülensliğinin Araştırılması
  Ataş H., Gözel Ç., Gözel U.
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), vol.35, no.3, pp.309-315, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 6. The Efficacy of Native Entomopathogenic Nematodes against the Pine Processionary Moth, Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff. (Lepidoptera: Thaumetopoeidae)
  Gözel Ç., Gözel U.
  Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, vol.10, no.2, pp.118-126, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 7. Yerel Entomopatojen Nematodların Amerikan Beyaz Kelebeği Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae) Üzerindeki Etkinliği
  Gözel Ç.
  Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, vol.10, no.1, pp.17-28, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 8. Nematod Taksonomisinde Kullanılan Moleküler Markörler
  Gözel U., Yurt Ç., Gözel Ç.
  Türkiye Entomoloji Bülteni, vol.6, no.2, pp.179-189, 2016 (Peer-Reviewed Journal)
 9. Distribution of the Entomopathogenic Nematodes in Apple Growing Areas of Karaman, Turkey
  Yavuzaslanoğlu E., Gözel U., Gözel Ç., Aydoğdu M.
  Pakistan Journal of Nematology, vol.34, no.1, pp.53-62, 2016 (Peer-Reviewed Journal)
 10. Bazı Entomopatojen Nematod Türlerinin Pieris brassicae (Linnaeus) (Lepidoptera: Pieridae) Üzerindeki Etkinlikleri
  Yurt Ç., Gözel Ç., Gözel U.
  Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, vol.2, pp.77-84, 2015 (Peer-Reviewed Journal)
 11. Efficacy of Entomopathogenic Nematodes on the Red Palm Weevil Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) (Coleoptera: Curculionidae) Larvae
  Gözel U., Gözel Ç., Yurt Ç., İnci D.
  International Journal of Bioassays, no.4, pp.4436-4439, 2015 (Peer-Reviewed Journal)
 12. Marmara Bölgesi’ndeki Entomopatojen Nematod Faunasının Belirlenmesi
  Güneş Ç., Gözel U.
  Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, vol.2, no.2, pp.93-102, 2011 (Peer-Reviewed Journal)
 13. First Report of Heterorhabditis bacteriophora (Poinar, 1975) (Nematoda: Heterorhabditidae) Isolated from the Red Palm Weevil, Rhynchophorus ferrugineus (Oliver, 1790) (Coleoptera: Curculionidae) in Turkey
  Atakan E., Elekçioğlu İ. H. , Gözel U., Güneş Ç., Yüksel O.
  Bulletin OEPP/EPPO, vol.39, pp.189-193, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

 1. Entomopathogenic Nematodes in Pest Management
  Gözel U., Gözel Ç.
  in: Integrated Pest Management (IPM), Harsimran K.,A.,Gaurav,G., Editor, Intech, Rijeka, pp.55-70, 2016
 2. Bitkisel Üretimde Zararlılar ve Mücadelesi
  ÖZPINAR A., SEREZ M., KASAP İ., GÖZEL U., GENÇ H., POLAT B., GÖZEL Ç., ŞAHİN A. K.
  in: Bitkisel Üretimde Pratik Bilgiler, Müftüoğlu N.M., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.225-252, 2015
 3. Domates Yetiştiriciliğinde Önemli Zararlı Akarlar, Nematodlar ve Mücadele Yöntemleri
  Güneş Ç., Gözel U.
  in: Domates Yetiştiriciliği El Kitabı, Kaynaş K.,İşler Z., Editor, Çanakkale Favori Reklam Ltd. Şti., Çanakkale, pp.75-89, 2012

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Investigation of Nematode Fauna in Agricultural Areas in Gumulcine (Greece)
  Gözel Ç., Chasan Ö. M.
  8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE and RURAL DEVELOPMENT , Bingöl, Turkey, 24 - 25 December 2021, pp.173-174
 2. Effectiveness of Steinernema carpocapsae Weiser and Steinernema feltiae Filipjev against Capnodis tenebrionis L. with Drip Irrigation on A Peach Orchard in Çanakkale Province
  Şahin Ç., Gözel Ç., Gözel U.
  International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR), Muğla, Turkey, 8 - 10 April 2019, pp.346-350
 3. Effects of Heavy Metal Contamination on Entomopathogenic Nematodes (Steinernematidae and Heterorhabditidae) in Soil
  Gözel Ç., Sungur A., Gözel U.
  1st International Symposium on Biodiversity Research, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.594
 4. Diversity and Distribution of Soil Nematodes in Mount Ararat (5137 m), Turkey
  Çakmak T., Gözel Ç., Kaydan M. B. , Gözel U.
  1st International Symposium on Biodiversity Research, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.335-341
 5. Distribution and Infestation Ratio of Palpita unionalis Hübner (Lep:. Pyralidae) in Olive Orchards in Çanakkale Province
  Ataş H., Gözel Ç., Gözel U.
  1st International Symposium on Biodiversity Research, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.410
 6. Effectiveness of Steinernema carpocapsae Weiser and Steinernema feltiae Filipjev against Capnodis tenebrionis L. (Coleoptera: Buprestidae) with Surface Irrigation on a Peach Orchard
  Şahin Ç., Gözel Ç., Gözel U.
  2nd International Congress on Engineering and Life Science (ICELIS), Kastamonu, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.799-801
 7. Control of Palpita unionalis Hübner (Lepidoptera: Pyralidae) by Native Entomopathogenic Nematodes
  Ataş H., Gözel Ç., Gözel U.
  2nd International Congress on Engineering and Life Science (ICELIS), Kastamonu, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.807-811
 8. Effectiveness of Steinernema carpocapsae Weiser and Steinernema feltiae Filipjev against Capnodis tenebrionis L. with Drip Irrigation on A Peach Orchard
  Şahin Ç., Gözel Ç., Gözel U.
  International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR), Muğla, Turkey, 8 - 10 April 2019, pp.346-350
 9. Efficacy of Entomopathogenic Nematodes on Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae)
  Gözel U., Gözel Ç., Ataş H.
  International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR), Muğla, Turkey, 8 - 10 April 2019, pp.389-394
 10. Efficacy of Native Entomopathogenic Nematodes against the Codling Moth Cydia pomonella Linnaeus (Lepidoptera: Tortricidae)
  Gözel Ç., Gözel U., Ataş H.
  International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR), Muğla, Turkey, 8 - 10 April 2019, pp.379-388
 11. Application Possibilities of Entomopathogenic Nematodes Against Polyphylla fullo L. (Coleoptera: Scarabaeidae)
  Çoban D., Gözel Ç., Gözel U.
  International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR), Muğla, Turkey, 8 - 10 April 2019, pp.336-345
 12. Entomopatojen Nematodların Yonca Hortumlu Böceği Hypera postica Gyllenhal (Coleoptera: Curculionidae) Üzerine Etkinliği
  Kılıç T., Gözel Ç., Gözel U.
  Uluslararası Katılımlı VII. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Muğla, Turkey, 14 - 17 November 2018, pp.237
 13. Entomopatojen Nematodların Polyphylla fullo L. (Coleoptera: Scarabaeidae)’ya Karşı Etkinliği
  Çoban D., Gözel Ç., Gözel U.
  Uluslararası Katılımlı VII. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Muğla, Turkey, 14 - 17 November 2018, pp.238
 14. Biological Control of Tomato Leafminer Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) by Entomopathogenic Nematodes
  Gözel Ç., Kasap İ., Gözel U.
  1st International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.490
 15. Efficacy of Native Steinernema feltiae Strains against Tomato Leafminer Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) under Laboratory Conditions
  GÖZEL Ç., KASAP İ., GÖZEL U.
  1st International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.532
 16. Effectiveness of Native Heterorhabditis bacteriophora Strains to Tomato Leafminer Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) in the Laboratory
  GÖZEL Ç., KASAP İ., GÖZEL U.
  1st International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.531
 17. Investigation on the Effectiveness of Entomopathogenic Nematodes against Neonate Larvae of Capnodis tenebrionis Linnaeus, 1758
  Şahin Ç., Gözel Ç., Ataş H., Gözel U.
  1st International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.643
 18. Entomopatojen Nematodların Meşe Zararlısı Curculio sp. (Linnaeus) (Coleoptera: Curculionidae) Üzerindeki Etkinlikleri
  Gözel U., Gözel Ç., Efe D.
  Uluslararası Katılımlı VI. Türkiye Bitki Koruma Kongresi , Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.139
 19. Çanakkale İli Buğday Alanlarındaki Bitki Paraziti Nematod Faunası
  Gözel U., Gözel Ç.
  Uluslararası Katılımlı VI. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.471
 20. Çanakkale İli Şeftali Bahçelerindeki Kökur Nematodu Faunası
  Gözel U., Gözel Ç., Yurt Ç.
  Uluslararası Katılımlı VI. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.473
 21. Entomopatojen Nematodların Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) Üzerindeki Etkinlikleri
  Gülcü N., Gözel U., Gözel Ç.
  Uluslararası Katılımlı VI. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.138
 22. Çanakkale İli Kereviz Alanlarındaki Kökur Nematodu Faunası
  Gözel U., Gözel Ç., Yurt Ç.
  Uluslararası Katılımlı VI. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.472
 23. Efficacy of Entomopathogenic Nematodes against the Green Peach Aphid, Myzus (Nectarosiphon) persicae Sulzer (Hemiptera: Aphididae)
  Gözel Ç., Kök Ş., Gözel U., Kasap İ.
  5th Entomopathogens and Microbial Control Congress, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.110
 24. Efficacy of Entomopathogenic Nematodes Against the Hazelnut Weevil Curculio nucum L. (Coleoptera: Curculionidae) in Laboratory
  Gürel S., Gözel Ç., Gözel U.
  5th International Entomopathogens and Microbial Control Congress, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.114
 25. Determination of Entomopathogenic Nematodes in Apple Growing Areas in Karaman and Their Effectiveness on Galleria mellonella
  Yavuzaslanoğlu E., Gözel U., Gözel Ç., Aydoğdu M.
  The International Conference on Biopesticides 7 (ICOB7), Antalya, Turkey, 19 - 25 October 2014, pp.151
 26. Nematodes as Indicators of Pesticide Contamination on Soil: A Case Study in Çanakkale
  Özdemir E., Gözel Ç., Muşdağı S., Kılıç T., Gözel U.
  Second Student Scientific Conference “Ecology and Environment, Shumen, Bulgaria, 16 - 17 May 2014, pp.77
 27. Effect of Olive Oil Solid Waste and Green Walnut Husk on Plant Parasitic and Saprophytic Nematodes in Natural Area
  Soğuksu S., Kavdır Y., Gözel U., Gözel Ç., Özdemir E.
  Second Student Scientific Conference “Ecology and Environment, Shumen, Bulgaria, 16 - 17 May 2014, pp.80
 28. A Potential Threat to Nematode Diversity on Kazdağı (Ida Mountain) in Turkey: Gold Mining
  Özdemir E., Gözel Ç., Muşdağı S., Harman Y., Gözel U.
  Second Student Scientific Conference “Ecology and Environment, Shumen, Bulgaria, 16 - 17 May 2014, pp.63
 29. Biological Control of Rhynchophorus ferrugineus Olivier (Coleoptera: Curculionidae) by Entomopathogenic Nematodes
  Gözel U., Gözel Ç., İnci D.
  Second Student Scientific Conference “Ecology and Environment, Shumen, Bulgaria, 16 - 17 May 2014, pp.66
 30. Laboratuvarda Entomopatojen Nematodların Helicoverpa armigera (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae) Larvaları Üzerinde Etkinliklerinin Belirlenmesi
  Gülcü N., Gözel Ç., Gözel U.
  V. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 February 2014, pp.354
 31. Marmara Bölgesi Buğday Alanlarında Bulunan Kist Nematodlarının Belirlenmesi
  Gözel U., Gözel Ç.
  V. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 February 2014, pp.164
 32. Laboratuvarda Entomopatojen Nematodların Lahana Kelebeği Pieris brassicae (L.) Larvaları Üzerinde Etkinliklerinin Belirlenmesi
  Yurt Ç., Gözel Ç., Gözel U.
  V. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 February 2014, pp.353
 33. Çanakkale İli Lahana Ekim Alanlarındaki Kist Nematodlarının Belirlenmesi
  Muşdağı S., Gözel Ç., Gözel U.
  V. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 February 2014, pp.163
 34. Düzce İli Fındık Bahçelerindeki Entomopatojen Nematod Faunasının Belirlenmesi
  Gürel S., Gözel Ç., Gözel U.
  V. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 February 2014, pp.349
 35. Çanakkale İli Sert Çekirdekli Meyve Bahçelerinde Bulunan Bitki Paraziti Nematodların Belirlenmesi
  Muslu K., Gözel Ç., Gözel U.
  V. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 February 2014, pp.162
 36. Domates Güvesi Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae)’nin Mücadelesinde Entomopatojen Nematodların Kullanım Olanakları
  Gözel Ç., Gözel U., Kasap İ.
  V. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 February 2014, pp.319
 37. Laboratuvarda Entomopatojen Nematodların Rynchophorus ferrugineus Olivier (Coleoptera: Curculionidae) Larvaları Üzerinde Etkinliklerinin Belirlenmesi
  Gözel U., Gözel Ç., İnci D.
  V. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 February 2014, pp.355
 38. The Potential Use of Entomopathogenic Nematodes Against to Tomato Leaf Miner Tuta absoluta (Lep: Gelechiidae)
  Gözel Ç., Gözel U.
  International Workshop on IAS in Agricultural and Non-Agricultural Areas in ESENIAS Region. 4th Esenias Workshop, Çanakkale, Turkey, 16 - 17 December 2013, pp.116
 39. Occurence of Entomopathogenic Nematodes in Turkey
  Gözel U., Gözel Ç.
  31st International Symposium of The European Society of Nematologists, Adana, Turkey, 23 - 27 September 2012, pp.101
 40. Laboratuvarda Entomopatojen Nematodların Zeytin Sineği (Bactrocera oleae, Gmelin) (Dip: Tephritidae) Pupaları Üzerindeki Virülensliğinin Araştırılması
  Güneş Ç., Gözel U.
  Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 28 - 30 June 2011, pp.466
 41. Pirinanın Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Üzerine Etkisinin Laboratuvarda Araştırılması
  Muşdağı S., Bulun N., Güneş Ç., Gözel U.
  Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 28 - 30 June 2011, pp.253
 42. Üç Farklı Entomopatojen Nematod Türünün Farklı Sıcaklıklarda Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera littoralis, Boisduval) (Lep: Noctuidae) Larvaları Üzerindeki Virülensliğinin Belirlenmesi
  Gözel U., Bulun N., Güneş Ç., Tunaz H.
  Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 28 - 30 June 2011, pp.470
 43. Laboratuvarda Heterorhabditis bacteriophora (Poinar, 1976)’nın Domates Yaprak Galeri Güvesi (Tuta absoluta, Meyrick) (Lep: Gelechiidae) Üzerindeki Virüslensliğinin Belirlenmesi
  Çakmak T., Güneş Ç., Gözel U.
  Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 28 - 30 June 2011, pp.469
 44. Entomopatojen Nematodların Farklı Sıcaklıklarda Çam Kese Böceği (Thaumetopoea pityocampa, Den.&Schiff.) (Lep: Thaumetopoeidae) Larvaları Üzerinde Etkinliğinin Araştırılması
  Muslu K., Bulun N., Güneş Ç., Gözel U.
  Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 28 - 30 June 2011, pp.468
 45. Çanakkale İli Entomopatojen Nematod Faunası
  Gözel U., Güneş Ç., Bulun N., Muslu K.
  Çanakkale Tarımı Sempozyumu (Dünü, Bugünü ve Geleceği), Çanakkale, Turkey, 10 - 11 January 2011, pp.468-473
 46. Çanakkale Tarım Alanlarında Tespit Edilen Bitki Paraziti Nematod Faunası
  Gözel U., Güneş Ç., Bulun N., Yıldız V., Muslu K.
  Çanakkale Tarımı Sempozyumu (Dünü, Bugünü ve Geleceği), Çanakkale, Turkey, 10 - 11 January 2011, pp.302-307
 47. An Important Nematode: Aphelenchoides besseyi (Christie, 1942) In Rice Cultivation Areas of Çanakkale
  Gözel U., Güneş Ç., Muslu K.
  Çanakkale Tarımı Sempozyumu (Dünü, Bugünü ve Geleceği), Çanakkale, Turkey, 10 - 11 January 2011, pp.474-478
 48. First report of the Heterorhabditis bacteriophora (Poinar, 1975) (Nematoda: Heterorhabditidae) isolated from the red palm weevil, Rhyncophorus ferrugineus (Oliver, 1790) (Coleoptera: Curculionidae)
  Atakan E., Elekçioğlu İ. H. , Gözel U., Güneş Ç., Yüksel O.
  Second International Participated Entomopathogen and Microbial Control Symposium, Muğla, Turkey, 24 - 27 September 2009, pp.36-37
 49. Ödemiş (İzmir) İlçesi Patates Üretim Alanlarında Tespit Edilen Kökur Nematodu Türü: Meloidogyne chitwoodi (Goeldi, 1892, Nemata: Heteroderidae)
  Yıldız V., Güneş Ç., Bulun N., Gözel U.
  Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, Van, Turkey, 15 - 18 July 2009, pp.93
 50. Üç entomopatojen nematod türünün farklı sıcaklıklarda mısır koçan kurdu (Sesamia nonogriodes Lepidoptera: Noctuidae) üzerinde etkinliğinin araştırılması
  Gözel U., Güneş Ç.
  Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, Van, Turkey, 15 - 18 July 2009, pp.372
 51. Entomopatojen Nematodların Kökur Nematodu (Meloidogyne incognita, Tylenchida: Meloidogynidae) Üzerine Etkinliğinin Belirlenmesi
  Bulun N., Güneş Ç., Gözel U.
  Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, Van, Turkey, 15 - 18 July 2009, pp.370
 52. Marmara Bölgesi’nde Saptanan Entomopatojen Nematod Faunası
  Güneş Ç., Gözel U.
  Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, Van, Turkey, 15 - 18 July 2009, pp.366
 53. The Effectiveness of Different Densities of Three Entomopathogenic Nematode Species on Sesamia cretica (Lep: Noctuidae)
  Gözel U., Güneş Ç.
  COST 872 Workshop, Toledo, Spain, 25 - 28 May 2009, pp.74
 54. Natural Occurence of Entomopathogenic Nematodes (Rhabditida: Steinernematidae and Heterorhabditidae) in Turkey
  Gözel U., Güneş Ç.
  COST 872 Workshop, Postojna, Slovenia, 26 - 29 May 2008, pp.52
 55. Türkiye Entomopatojen Nematod Faunasının Belirlenmesi
  Gözel U., Güneş Ç., Tunaz H.
  Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, Isparta, Turkey, 27 - 29 August 2007, pp.184
 56. Çanakkale İli Yazlık Sebze Alanlarındaki Meloidogyne Goeldi, 1892 (Nemata: Heteroderidae) Türlerinin Belirlenmesi
  Gözel U., Güneş Ç.
  Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, Isparta, Turkey, 27 - 29 August 2007, pp.252

Courses

SKS409 Böceklerin Dünyası. , Undergraduate, 2020 - 2021
Bitki Koruma , Undergraduate, 2019 - 2020
BBT4414 Bitirme Tezi II, Undergraduate, 2019 - 2020
SKS410 Böceklerin Dünyası , Undergraduate, 2019 - 2020
Bitirme Tezi I., Undergraduate, 2020 - 2021
Bitki Koruma , Undergraduate, 2018 - 2019
SKS409 Böceklerin Dünyası , Undergraduate, 2019 - 2020
BBT4413 Bitirme Tezi I, Undergraduate, 2019 - 2020
Böceklerin Dünyası , Undergraduate, 2018 - 2019
Bitirme Tezi II, Undergraduate, 2018 - 2019
Bitirme Tezi I, Undergraduate, 2018 - 2019
Böceklerin Dünyası , Undergraduate, 2018 - 2019

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

Ziraat Mühendisleri Odası , Member, 2009 - Continues, Turkey
Biyolojik Mücadele Derneği , Member, 2007 - Continues, Turkey
Türkiye Entomoloji Derneği , Member, 2007 - Continues, Turkey

Scientific Refereeing

TÜRKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, SCI Journal, May 2019
TÜRKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, SCI Journal, November 2018
TÜRKİYE BİYOLOJİK MÜCADELE DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal, July 2017

Metrics

Research Areas

Agricultural Sciences, Agriculture, Plant Protection, Entomology, Nematology