Education Information

Education Information

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Vocatıonal Traınıng, Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2007 Postgraduate

  ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ GEÇMİŞTE YAŞADIKLARI AYRILIK KAYGISI İLE BAĞLANMA STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English