Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Bilişim, 3D ANALYST AND SPATIAL ANALYST, ESRI TÜRKİYE, 2011
Bilişim, ERDAS IMAGINE 10, ERDAS-ANAKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ, 2011
Bilişim, INTRODUCTION TO ARCGIS I AND II, ESRI TÜRKİYE, 2010
Bilişim, TEMEL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEMEL ARCGIS KURSU, EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ, 2007
Bilişim, SYNTHETIC APERTURE RADAR SYSTEM AND APPLICATIONS ON NATURAL RESOURCES, EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BÖLÜMÜ, 2006

Yaptığı Tezler

Doktora, ÖZGÜN PEYZAJ KARAKTERİSTİKLERİNE SAHİP MEKANLARA YÖNELİK BİR PEYZAJ PLANLAMA YÖNTEMİNİN ORTAYA KONULMASI; BOZCAADA ÖRNEĞİ, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilimdalı, 2007
Yüksek Lisans, İZMİR KÜLTÜRPARK'IN YEŞİL DOKUSUNUN BİTKİSEL TASARIM YÖNÜNDEN İRDELENMESİ, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilimdalı, 2001

Araştırma Alanları

Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Planlama, Peyzaj Yönetimi, Rekreasyon, Kent Planlaması ve Gelişimi, Ekoloji

Yönetilen Tezler

Kaptan Ayhan Ç., EKOSİSTEM SERVİSLERİ ÇERÇEVESİNDE KENTSEL AÇIK- YEŞİL ALANLARIN HAVA KALİTESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ; ÇANAKKALE ÖRNEĞİ, Yüksek Lisans, F.ENGİN(Öğrenci), 2022
Kaptan Ayhan Ç., Kıyı planlama ve peyzaj karakter analizi;Ayvacık-Çanakkale örneği, Yüksek Lisans, İ.KARATEPE(Öğrenci), 2018
Kaptan Ayhan Ç., Küreselleşen dünyada sakin şehir kavramının doğal ve kültürel peyzaja etkisi: Gökçeada örneği, Yüksek Lisans, E.ÖZDEMİR(Öğrenci), 2018

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Tok C. V., Kaptan Ayhan Ç., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, ANKARA, BALIKESİR, BURSA, EDİRNE, ESKİŞEHİR, İSTANBUL, İZMİR, KOCAELİ TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KOMİSYONU İLLERİ MEVCUT VE POTANSİYEL DOĞAL SİT ALANLARININ EKOLOJİK TEMELLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ, 2021 - 2022
KAPTAN AYHAN Ç., KARATEPE İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, KIYI PLANLAMA VE PEYZAJ KARAKTER ANALİZİ; AYVACIK-ÇANAKKALE ÖRNEĞİ, 2017 - 2019
ÖZKÖK F., YILMAZ B. B., YILDIRIM H. M., KORKMAZ H., SÜNNETÇİOĞLU S., MERCAN Ş. O., KAPTAN AYHAN Ç., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kaz Dağlarının Turizmdeki Ekonomik Değerinin Seyahat Maliyet Yöntemi İle Belirlenmesi, 2016 - 2018
Konyalı A., Kaptan Ayhan Ç., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ÇANAKKALE DE KENTSEL VE KIRSAL KESİMDE KADIN PROFİLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 2010 - 2015
Kaptan Ayhan Ç., Cengiz Taşlı T., Özkök F., Tatlı H., TÜBİTAK Projesi, Kırsal Turizm Faaliyetlerine Yönelik Alan Kullanım Uygunluklarının Saptanması; Yenice (Çanakkale) Örneği, 2010 - 2012
Cengiz Taşlı T., Özcan H., Baytekin H., Altınoluk Ü., Kelkit A., Özkök F., Akbulak C., Kaptan Ayhan Ç., TÜBİTAK Projesi, Gökçeada Arazi Kullanım Planlaması, 2008 - 2009