Education Information

Education Information

 • 2007 - 2011 Doctorate

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Turkey

 • 1998 - 2001 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Finansal Liberalizasyonun Sektörel Yapı Degisimi Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örnegi

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

 • 2006 Postgraduate

  Türkiye'nin Avrupa Birligi'ne Uyum Sürecinde Dıs Ticaret Politikası

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat