Education Information

Education Information

 • 2004 - 2008 Doctorate

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon, Turkey

 • 2001 - 2003 Post Graduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 1995 - 1999 Under Graduate

  Erciyes University, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Paydaş Teorisi Çerçevesinde Otel İşletmelerinin Seyahat Acentaları İle İlişkileri, Bu İlişkileri Yönetmede İzlenen Stratejiler Ve Otel İşletmelerinin Performansı Arasındaki İlişkiler ve Bir Araştırma

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü , İşletme Yönetimi Ve Organizasyon

 • 2003 Post Graduate

  Örgütsel Etkinlik Kriteri Olarak Müşteri Tatmini: Çanakkale’deki Özel Belgeli Konaklama İşletmelerinde Örgüt Ve Müşteri Boyutlarıyla Karşılaştırmalı Bir Araştırma

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü , İşletme

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English