Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Monitoring of Surface Temperature on Karaılıca Geothermal Field (Çan, Çanakkale) Using UAV-based Thermal Imaging

Uluslararası Katılımlı 76. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 15 - 19 April 2024, pp.290-291 Sustainable Development

İnkaya Mağarası ve Çevresinin (Çan, Çanakkale) İnsansız Hava Aracı Görüntüleri İle Modellenmesi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 43. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 18 October 2023, pp.1-9

Jeotermal Enerji Kullanımının Geliştirilmesinde İnsansız Hava Araçları

15. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 September 2023, pp.336-339

Kömür madenciliği ve çevresel etkileri

II. Uluslararası Farklı Boyutları ile Sağlık Konferansı, Çanakkale, Turkey, 26 - 28 May 2021, pp.79-80

Çan Kömür Havzasındaki Maden Göllerinin Hidrokimyası ve Zamana Bağlı Alansal Değişimi

Uluslararası Katılımlı 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 24 - 28 May 2021, pp.121-122

Akışkan yataklı termik santral atığı uçucu küllerin karakterizasyonu

Uluslararası Katılımlı 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 24 - 28 May 2021, pp.110-111

REHABILITATION OF MINE WASTES USING FLY ASH

Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Konferansı, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 December 2020, pp.165-174

Fly Ash and Its Environmetal Effect

Uluslararası Farklı Boyutları ile Sağlık Konferansı, Çanakkale, Turkey, 12 - 14 November 2020, pp.346-348

Environmental effects of geothermal fluid: a case study from Kestanbol, NW Turkey

1st International Symposium on Biodiversity Research, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.514

Metal Removal from Synthetic Acid Mine Drainage using Ultrasound-Assisted Modified Clinoptilolite

4th International Conference on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering, Trabzon, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.381-394

Kestanbol Jeotermal Alanının Hidrojeokimyası ve Çevresel Etkileri

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, pp.683-687

Antropojenik Kaynaklı Metal Kirliliğinin Gideriminde Klinoptilolit ve Uçucu Kül Adsorbanlarının Karşılaştırılması

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, pp.63-64

3D Modelling of Historical Remains Using Unmanned Aerial Vehicle, A Case Study: Gallipoli Peninsula

XXVIII International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy And Related Fields, Sofya, Bulgaria, 8 November - 09 December 2018, pp.101-107

3D Modelling of Historical Remains Using Unmanned Aerial Vehicle, A Case Study: Gallipoli Peninsula

XXVIII International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy And Related Fields, SOFYA, Bulgaria, 8 - 09 November 2018, pp.101-107

Environmental Monitoring of Fly Ash Storage Site, NW Turkey

XXVIII International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy And Related Fields, Sofya, Bulgaria, 8 - 09 November 2018, pp.259-263

Uçucu Kül Adsorbanı Kullanılarak Asit Maden Drenajının Nötralizasyonu

Uluslararası Katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 23 - 27 April 2018, pp.311-312

Maden Ocaklarının Modellenmesinde İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, SUCEV2018, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.2024-2030

Maden Ocaklarının Modellenmesinde İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.2024-2030

Farklı İşlemlerle Aktive Edilen Klinoptilolitin Karakterizasyonundaki Değişiminin Belirlenmesi

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV), Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.1317-1324

LANDSAT 8 OLI Uydu Görüntüleri Kullanılarak Yüksek Karbon İçerikli Sahaların Tespiti

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, SUCEV2018, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.2031-2037

Treatment of Acid Mine Lake by Ultrasonically Modified Fly Ash at Different Frequencies

ICESE 2018: 20th International Conference on Environmental Sciences and Engineering, Londra, United Kingdom, 15 - 16 March 2018, pp.616

MONITORING METAL POLLUTION LEVELS in MINE WASTES AROUND A COAL MINE SITE USING GIS

4th International GeoAdvances Workshop - GeoAdvances 2017: ISPRS Workshop on Multi-Dimensional and Multi-Scale Spatial Data Modeling, Safranbolu, Karabuk, Turkey, 14 - 15 October 2017, vol.4, pp.335-338 Sustainable Development identifier

Using Unmanned Aerial Vehicle for Mining Applications: A Case Study on Open Pit Coal Mine in Northwest Turkey

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.309 Sustainable Development

Environmental Monitoring of Acid Mine Lakes Using 1977-2016 Satellite Image Time Series

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.310

USING UNMANNED AERIAL VEHICLE FOR MINING APPLICATIONS: A CASE STUDY ON OPEN PIT COAL MINE IN NORTHWEST TURKEY

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.254 Sustainable Development

Monitoring Metal Pollution Levels In Mine Wastes Around A Coal Mine Site Using Gıs

International Workshop on Geoinformation Science: GeoAdvances 2017, Karabük, Turkey, 14 - 15 October 2017, pp.1-4 Sustainable Development

Metal Removal from Synthetic Acid Mine Drainage Using Modified Fly Ash with Ultrasound Mechanical Effect

VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.73

Metal Removal from Synthetic Acid Mine Drainage Using Modified Fly Ash with Ultrasound Mechanical Effect

ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.73

Hydrogeochemical Behaviour of Coal Mine Wastes

ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.203 Sustainable Development

Hydrogeochemical Behaviour of Coal Mine Wastes

ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.203 Sustainable Development

Assessment of water quality related to lead/zinc mines in Umurbey dam basin, Northwestern Turkey

2nd IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, İzmir, Turkey, 22 - 24 March 2017, pp.63

Hydrogeochemical Characteristics of Acidic Water Sources Around Can Region, Biga Peninsula, NW Turkey

The 8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Muğla, Turkey, 13 - 17 October 2014, pp.50

Effects of Acid Mine Lakes on Water Resources in Biga Peninsula, Turkey

The 2nd International Conference on Water, Energy and the Environment, Aydın, Turkey, 21 - 24 September 2013, pp.59

Monitoring of Acid Mine Lakes Using Satellite Images and Geographic Information System (GIS) in NW Turkey

International Association of Hydrogeologist 40th International Congress, Perth, Australia, 15 - 20 September 2013, pp.195

Drainage waters affected by pyrite oxidation in an open pit coal mine in Can Region, NW Turkey

International Association of Hydrogeologist 40th International Congress, Perth, Australia, 15 - 20 September 2013, pp.65 Sustainable Development

Determining Hydrogeochemical Characteristics of Geothermal Resources in Biga Peninsula (city of Canakkale), NW Turkey

International Association of Hydrogeologist 40th International Congress, Perth, Australia, 15 - 20 September 2013, pp.261

The Impact of Mining Activity on Dam Basin in Biga Peninsula, Northwest of Turkey

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, İzmir, Turkey, 1 - 05 October 2012, pp.181

High Arsenic Levels in Water Resources Resulting from Geogenic Resources: A Case Study from Muratlar Region, NW Turkey

International Association of Hydrogeologist 39th International Congress, Niagara Falls, Canada, 16 - 21 September 2012, pp.110

Çan Termik Santrali Katı Atıklarının Ağır Metal Adsorbanı Olarak Kullanımı

63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 5 - 09 April 2010, pp.297-298

Kazdağları Kuzeydoğusunda Bulunan Soğuk Su Kaynaklarının İzotopik Özellikleri

III. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 17 October 2008, pp.1-12

Gökçeada'nın Jeolojik Özellikleri

Gökçeada Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 26 - 27 August 2008, pp.47-58

Hydrogeochemistry and Structural Control of the Area Around the Ancient City of Troia, Northwestern Anatolia

International Association of Hydrogeologist 35th International Congress, Lizbon, Portugal, 17 - 21 September 2007, pp.653

Books & Book Chapters

Evaluation of Ultrasound-assisted Modified Fly Ash for Treatment of Acid Mine Drainage

in: Coal Fly Ash Beneficiation - Treatment of Acid Mine Drainage with Coal Fly Ash, Akinyemi Segun A., Gitari Mugera W., Editor, InTech, Rijeka, pp.53-77, 2018 Sustainable Development

Metrics

Publication

96

Citation (WoS)

135

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

146

H-Index (Scopus)

7

Citation (Scholar)

57

H-Index (Scholar)

4

H-Index (TrDizin)

1

Project

25

Thesis Advisory

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals