Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Determining water and sediment quality related to lead-zinc mining activity

ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, vol.44, no.3, pp.19-30, 2018 (SCI-Expanded) identifier identifier

Generation of Acid Mine Lakes Associated with Abandoned Coal Mines in Northwest Turkey

ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, vol.70, no.4, pp.757-782, 2016 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Geochemical Characterization of Acid Mine Lakes in Northwest Turkey and Their Effect on the Environment

ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, vol.64, no.3, pp.357-376, 2013 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Effectiveness of Fly Ash in Boron Removal from Tuzla (Çanakkale) Geothermal Fluid

Environmental Research and Technology , vol.4, no.1, pp.102-107, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Mitigation of Environmental Effects of Anthropogenic Metal Contamination Using Fly Ash

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, vol.63, no.1, pp.43-56, 2020 (ESCI) Sustainable Development identifier

Hydrochemistry and Environmental Impacts of Kestanbol Geothermal Fluid

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, vol.63, no.1, pp.97-116, 2020 (ESCI) identifier

Jeotermal Akışkanın Hidrokimyasal Karakterizasyonunun Belirlenmesi: Simav (Kütahya) Örneği

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.1-15, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Removal of Heavy Metals from Aqueous Solution Using Fly Ash:Çan Thermal Power Plant, NW Turkey as a Case Study

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.7, no.1, pp.291-298, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye'de Asit Maden Göllerine Çan (Çanakkale) Havzası'ndan Güncel Birkaç Örnek

Jeoloji Mühendisleri Odası Mavi Gezegen Popüler Yerbilim Dergisi, no.18, pp.1-6, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kömür madenciliği ve çevresel etkileri

II. Uluslararası Farklı Boyutları ile Sağlık Konferansı, Çanakkale, Turkey, 26 - 28 May 2021, pp.79-80

Akışkan yataklı termik santral atığı uçucu küllerin karakterizasyonu

Uluslararası Katılımlı 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 24 - 28 May 2021, pp.110-111

Çan Kömür Havzasındaki Maden Göllerinin Hidrokimyası ve Zamana Bağlı Alansal Değişimi

Uluslararası Katılımlı 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 24 - 28 May 2021, pp.121-122

REHABILITATION OF MINE WASTES USING FLY ASH

Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Konferansı, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 December 2020, pp.165-174

Fly Ash and Its Environmetal Effect

Uluslararası Farklı Boyutları ile Sağlık Konferansı, Çanakkale, Turkey, 12 - 14 November 2020, pp.346-348

Environmental effects of geothermal fluid: a case study from Kestanbol, NW Turkey

1st International Symposium on Biodiversity Research, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.514

Metal Removal from Synthetic Acid Mine Drainage using Ultrasound-Assisted Modified Clinoptilolite

4th International Conference on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering, Trabzon, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.381-394

Antropojenik Kaynaklı Metal Kirliliğinin Gideriminde Klinoptilolit ve Uçucu Kül Adsorbanlarının Karşılaştırılması

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, pp.63-64

Kestanbol Jeotermal Alanının Hidrojeokimyası ve Çevresel Etkileri

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, pp.683-687

3D Modelling of Historical Remains Using Unmanned Aerial Vehicle, A Case Study: Gallipoli Peninsula

XXVIII International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy And Related Fields, Sofya, Bulgaria, 8 November - 09 December 2018, pp.101-107

3D Modelling of Historical Remains Using Unmanned Aerial Vehicle, A Case Study: Gallipoli Peninsula

XXVIII International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy And Related Fields, SOFYA, Bulgaria, 8 - 09 November 2018, pp.101-107

Environmental Monitoring of Fly Ash Storage Site, NW Turkey

XXVIII International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy And Related Fields, Sofya, Bulgaria, 8 - 09 November 2018, pp.259-263

Uçucu Kül Adsorbanı Kullanılarak Asit Maden Drenajının Nötralizasyonu

Uluslararası Katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 23 - 27 April 2018, pp.311-312

Maden Ocaklarının Modellenmesinde İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, SUCEV2018, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.2024-2030

Maden Ocaklarının Modellenmesinde İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.2024-2030

Farklı İşlemlerle Aktive Edilen Klinoptilolitin Karakterizasyonundaki Değişiminin Belirlenmesi

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV), Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.1317-1324

LANDSAT 8 OLI Uydu Görüntüleri Kullanılarak Yüksek Karbon İçerikli Sahaların Tespiti

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, SUCEV2018, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.2031-2037

Treatment of Acid Mine Lake by Ultrasonically Modified Fly Ash at Different Frequencies

ICESE 2018: 20th International Conference on Environmental Sciences and Engineering, Londra, United Kingdom, 15 - 16 March 2018, pp.616

MONITORING METAL POLLUTION LEVELS in MINE WASTES AROUND A COAL MINE SITE USING GIS

4th International GeoAdvances Workshop - GeoAdvances 2017: ISPRS Workshop on Multi-Dimensional and Multi-Scale Spatial Data Modeling, Safranbolu, Karabuk, Turkey, 14 - 15 October 2017, vol.4, pp.335-338 Sustainable Development identifier

Environmental Monitoring of Acid Mine Lakes Using 1977-2016 Satellite Image Time Series

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.310

Using Unmanned Aerial Vehicle for Mining Applications: A Case Study on Open Pit Coal Mine in Northwest Turkey

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.309 Sustainable Development

USING UNMANNED AERIAL VEHICLE FOR MINING APPLICATIONS: A CASE STUDY ON OPEN PIT COAL MINE IN NORTHWEST TURKEY

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.254 Sustainable Development

Monitoring Metal Pollution Levels In Mine Wastes Around A Coal Mine Site Using Gıs

International Workshop on Geoinformation Science: GeoAdvances 2017, Karabük, Turkey, 14 - 15 October 2017, pp.1-4 Sustainable Development

Metal Removal from Synthetic Acid Mine Drainage Using Modified Fly Ash with Ultrasound Mechanical Effect

VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.73

Metal Removal from Synthetic Acid Mine Drainage Using Modified Fly Ash with Ultrasound Mechanical Effect

ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.73

Hydrogeochemical Behaviour of Coal Mine Wastes

ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.203 Sustainable Development

Hydrogeochemical Behaviour of Coal Mine Wastes

ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.203 Sustainable Development

Assessment of water quality related to lead/zinc mines in Umurbey dam basin, Northwestern Turkey

2nd IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, İzmir, Turkey, 22 - 24 March 2017, pp.63

Hydrogeochemical Characteristics of Acidic Water Sources Around Can Region, Biga Peninsula, NW Turkey

The 8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Muğla, Turkey, 13 - 17 October 2014, pp.50

Effects of Acid Mine Lakes on Water Resources in Biga Peninsula, Turkey

The 2nd International Conference on Water, Energy and the Environment, Aydın, Turkey, 21 - 24 September 2013, pp.59

Drainage waters affected by pyrite oxidation in an open pit coal mine in Can Region, NW Turkey

International Association of Hydrogeologist 40th International Congress, Perth, Australia, 15 - 20 September 2013, pp.65 Sustainable Development

Determining Hydrogeochemical Characteristics of Geothermal Resources in Biga Peninsula (city of Canakkale), NW Turkey

International Association of Hydrogeologist 40th International Congress, Perth, Australia, 15 - 20 September 2013, pp.261

Monitoring of Acid Mine Lakes Using Satellite Images and Geographic Information System (GIS) in NW Turkey

International Association of Hydrogeologist 40th International Congress, Perth, Australia, 15 - 20 September 2013, pp.195

The Impact of Mining Activity on Dam Basin in Biga Peninsula, Northwest of Turkey

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, İzmir, Turkey, 1 - 05 October 2012, pp.181

High Arsenic Levels in Water Resources Resulting from Geogenic Resources: A Case Study from Muratlar Region, NW Turkey

International Association of Hydrogeologist 39th International Congress, Niagara Falls, Canada, 16 - 21 September 2012, pp.110

Çan Termik Santrali Katı Atıklarının Ağır Metal Adsorbanı Olarak Kullanımı

63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 5 - 09 April 2010, pp.297-298

Kazdağları Kuzeydoğusunda Bulunan Soğuk Su Kaynaklarının İzotopik Özellikleri

III. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 17 October 2008, pp.1-12

Gökçeada'nın Jeolojik Özellikleri

Gökçeada Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 26 - 27 August 2008, pp.47-58

Hydrogeochemistry and Structural Control of the Area Around the Ancient City of Troia, Northwestern Anatolia

International Association of Hydrogeologist 35th International Congress, Lizbon, Portugal, 17 - 21 September 2007, pp.653

Books & Book Chapters

Evaluation of Ultrasound-assisted Modified Fly Ash for Treatment of Acid Mine Drainage

in: Coal Fly Ash Beneficiation - Treatment of Acid Mine Drainage with Coal Fly Ash, Akinyemi Segun A., Gitari Mugera W., Editor, InTech, Rijeka, pp.53-77, 2018 Sustainable Development