Education Information

Education Information

 • 2014 - 2019 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Turkey

 • 2008 - 2013 Undergraduate

  Kocaeli University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  Belediyelerin Karar Alma Süreçlerine Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkisi: Çanakkale Belediyesi Örneği

  Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü