Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The investigation of university websites in terms of the community service practices

Journal of Higher Education and Science, vol.7, no.2, pp.256, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Use of web 2.0 advancements in education:A sample for the college of Çanakkale Social Sciences--KABUL EDİLDİ

journal of higher education and science, vol.-, pp.1, 2015 (International Refereed University Journal)

Views of employees who are grauated from vocational school to vocational training: Case of COMU

Electronic Journal of Vocational Colleges, vol.04, no.4, pp.112-121, 2014 (International Refereed University Journal)

Using of the Web Sites for Promotional: A Research on Departments that Teaching to Tourism

Journal of Higher Education and Sciences, vol.4, no.1, pp.56-66, 2014 (International Refereed University Journal)

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Alanında Eğitim Veren Meslek Yüksekokullarının Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.16, pp.147-163, 2013 (National Refreed University Journal)

Sosyal Yardım Yönetimi Açısından Çanakkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üzerine Bir Araştırma

TİD (Türk İdare Dergisi)-İçişleri Bakanlığı, no.475, pp.63-88, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Electronic Marketing Practices at Hotels in Turkey and A Survey with Four and Five starHotels

Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, vol.7, no.2, pp.183-201, 2012 (International Refereed University Journal)

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Erteleme Algılamaları

GAZI ÜNİVERSİTESİ TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.1, pp.1-17, 2011 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Önlisans Eğitiminin Yeterliliğinin, Önlisans Mezunların Tarafından Değerlendirilmesi

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, vol..

Örtük Program Boyutunda Önlisans Öğrencilerinin Programa Ait Tutumlarının İncelenmesi

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018

Tüketicilerin Mobilyaya İlişkin Tercihlerinin Belirlenmesi:Sosyal Medya Üzerinden Bir Araştırma

4. International Furniture and Decoration Congress, DÜZCE, Düzce, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.931-942

Determining teh Preferences of Customers for Furniture:A Research on the Social Media

4. International Furniture and Decoration Congress, Düzce, Turkey, 19 - 21 October 2017

A Study on the Ergonomic Evaluation of Working Spaces And Office Furniture: Case of COMU

4. International Furniture and Decoration Congress, Düzce, Turkey, 19 - 21 October 2017

Topluma Hizmet Uygulamaları Boyutunda Üniversite WEB Sitelerinin İncelenmesi

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016

Okul Öncesi Dönemde Sanat Etkinlikleri: Çanakkale Okul Öncesi Okulları Örneği Beyza Erdoğan, Ozan Ali ARI

7. Ulusal Çocukluk Bizde Kalsın Çalıştayı, Çanakkale, Turkey, 7 - 08 May 2016, vol.-

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sanat Eğitimi ve Özyeterliliği Ebru Karagül-Oğuz Okan

7. Ulusal Çocukluk Bizde Kalsın Çalıştayı, Çanakkale, Turkey, 7 - 08 May 2016, vol.-

Çocuk Kitabı Ressamları Müzesi Demet Kaya, İsmail Pola,Kübra Kaya

7. Ulusal Çocukluk Bizde Kalsın Çalıştayı, Çanakkale, Turkey, 7 - 08 May 2016, vol.-

Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulamaları Boyutunda Üniversite Web Sitelerinin İncelenmesi

8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, vol.-

Mezun Olunan Üniversite İle Özdeşleşme Önlisans Mezunu Öğrencilerle Yapılan Bir Çalışma

UMYOS 4th International Vocational Schools Symposium, Yalova, Turkey, 21 - 23 May 2015

Web 2.0 teknolojilerinin eğitim süreçlerinde kullanımı: Çanakkale sosyal bilimler meslek yüksekokul örneği

6. ulusal, uluslararası katılımlı çocukluk bizde kalsın çalıştay, Çanakkale, Turkey, 2 - 03 May 2015, vol.-

Telefon Devrimi:Akıllı telefonlar ve Eğitim Boyutu

6. ulusal, uluslararası katılımlı çocukluk bizde kalsın çalıştay, Çanakkale, Turkey, 2 - 03 May 2015, vol.-

Örtük Önyargı-Çağrışım Kavramı Çerçevesinde Eğitim: Bir Gözden Geçirme

6. ulusal, uluslararası katılımlı çocukluk bizde kalsın çalıştay, Çanakkale, Turkey, 2 - 03 May 2015, vol.-

Waldrof Eğitim Sistemi

6. ulusal, uluslararası katılımlı çocukluk bizde kalsın çalıştay, Çanakkale, Turkey, 2 - 03 May 2015, vol.-

Gizlilik Boyutunda Sosyal Paylaşım Sitelerinin Kullanımı: Z Nesli Dijital Yerliler Örneği

6. ulusal, uluslararası katılımlı çocukluk bizde kalsın çalıştay, Çanakkale, Turkey, 2 - 03 May 2015, vol.-

Web 2.0 Teknolojilerinin Eğitim Süreçlerinde Kullanımı: Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul Örneği

13. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Denizli, Turkey, 23 - 25 October 2014, vol.-

Geleneksel Çocuk Oyunları

5.Uluslararası "Çocukluk Bizde Kalsın, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2014, vol.1, no.1, pp.1

Cam Tavan Sendromu

5. Uluslararası Çocukluk Bizde Kalsın, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2014, vol.1, no.1, pp.1

Çocuk(lar) gelin Olmasın

5.Uluslararası "Çocukluk Bizde Kalsın, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2014, vol.1, no.1, pp.1

Destinasyon Pazarlamasında Web 2.0 Uygulamaları: Bir Literatür Taraması

12. Ulusal Turizm Kongresi, Düzce, Turkey, 30 November - 04 December 2011, pp.404-415

Çanakkale Meslek Yüksekokulu İktisadi İdari Programlar Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Planlamaları Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi, Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011)" Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2011, vol.3, pp.1859-1866

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi Yeni Yönelişler ve Sorunlar UYK 2011 Kongresi

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), 27 May 2011, pp.1

Management of Instıtutıonal Philanthropy in Municipalities Case Municipality of Çanakkale's Work on SocialL Assistance

VIIth International Non-Govermental Organizations Congress, Çanakkale, Turkey, 3 - 05 December 2010, pp.1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Web Sitesi Kullanılabilirlik Analizi

9. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Erzurum, Turkey, 7 - 09 October 2010, vol.1, no.1

Research on The Evaluation of Website Contents of Hotel Establishments

CIT'2010 International Congrees on Tourism, Porto, Portugal, 21 - 23 June 2010, pp.1

A Survey on Electronic Marketing Practices at Hotels

Sixth International Congress of Qualitative Inquiry, Illinois, United States Of America, 26 - 29 May 2010, pp.1

COMÜDE GÖREV YAPAN SEKRETER VE YÖNETİCİ SEKRETERLERİN BİLGİSAYAR OKUR YAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

8. ULUSAL BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 14 - 16 October 2009, vol.1, no.1

Büro yönetimi ve sekreterlik programı öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma.

Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Trabzon, Turkey, 22 - 24 October 2008, vol.1, pp.325-346

YÖNETİCİ SEKRETERLERİNİN MESLEKİ ÖZDEŞLEŞMELERİ, REKTÖR SEKRETERLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

6. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2007, vol.1, no.1

Books & Book Chapters

İletişim Vitrini: Sunum

Detay Yayınevi, Ankara, 2016

Etkili Sunum

in: Örneklerle Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Yurtseven Rıdvan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1, 2013

Araştırmayı Sunuma Hazırlama

in: Örneklerle Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Yurtseven Rıdvan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1, 2013

Mektup Yazma ve Mektup Örnekleri (Bölüm 6)

in: Klavye Teknikleri, Keskin Nuray, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.1, 2008

Other Publications