Education Information

Doctorate, Ege University, Fenbilimleri Enstitüsü, Gıda Muhendisliği, Turkey 1998 - 2004
Postgraduate, Ege University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Muhendisliği, Turkey 1995 - 1998
Undergraduate, Canakkale Onsekiz Mart University, Muhendislik Fakültesi, Gıda Muhendisliği, Turkey 1989 - 1994

Foreign Languages

German, A1 Beginner
English, B2 Upper Intermediate

Certificates, Courses and Trainings

Education Management and Planning, Antibiyotik Direnç Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler, Türk Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Referans Mikrobiyoloji laboratuvarı, 2019
Education Management and Planning, Dirençli bakterilerin Tespitinde Moleküler Yöntemler, TMC/Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp fakültesi, 2019
Education Management and Planning, Biosensors: Usage in Food Safety & Quality, IAMZ, 2017
Education Management and Planning, Predictive Microbiology, İAMZ, 2015
Education Management and Planning, Moleküler Mikoloji Kursu, Erzurum Teknik Üniversitesi, 2014
Education Management and Planning, Food and Indoor Fungi( Phenotypic and Molecular Identification, Trakya Univ Fen Fak Biyoloji Böl. ve CBS-Netherlands, 2013
Quality Management, Iso 9001, ISO 22000, BRC, İçdenetçi, SİSBEL, 2011
Education Management and Planning, Uygulamalı Molleküler Biyoloji Teknikleri, Tübitak MAM, 2003

Research Areas

Food Engineering, Food Science, Food Microbiology, Food Hygiene and Sanitation, Food Technology, Food Biotechnology, Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

Associate Professor, Canakkale Onsekiz Mart University, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği, 2018 - Continues
Assistant Professor, Canakkale Onsekiz Mart University, Mühendislik Fakültesi, Gıda Muhendisliği, 2018 - 2018
Assistant Professor, Canakkale Onsekiz Mart University, Mühendislik Fakültesi, Gıda Muhendisliği, 2004 - 2018
Research Assistant, Ege University, Mühendislik Fakültesi, Gıda Muhendisliği, 1997 - 2004

Academic and Administrative Experience

Canakkale Onsekiz Mart University, Sağlık Yüksek Okulu, 2014 - 2015
Canakkale Onsekiz Mart University, Çevre Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi, 2013 - 2015
Canakkale Onsekiz Mart University, Muhendislik Fakültesi, 2005 - 2009

Courses

Gıda Biyoteknolojisi, Undergraduate, 2015 - 2016
Gıda ve Halk sağlığı, Undergraduate, 2014 - 2015
Gıda Mikrobiyolojisi, Undergraduate, 2014 - 2015
Mikrobiyolojik Kalite Kontrol, Postgraduate, 2014 - 2015
Genel Mikrobiyoloji, Undergraduate, 2015 - 2016
Gıda Endüstrisinde Küfler, Doctorate, 2013 - 2014
İleri Gıda Mikrobiyolojisi, Doctorate, 2013 - 2014
Gıda Güvenliği, Undergraduate, 2014 - 2015

Advising Theses

DEMİREL ZORBA N. N. , Yeşil Sebzelerde Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz ve Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae Suşlarının Araştırılması, Postgraduate, V.Mehmet(Student), Continues
DEMİREL ZORBA N. N. , Kitosan Nanokompozit Filmlerin Antimikrobiyal Etkinliğinin Arttırılması, Postgraduate, B.KAYA(Student), 2019
DEMİREL ZORBA N. N. , Manda sütü ve süt ürünlerindeki mayaların izolasyonu ve probiyotik özelliklerinin belirlenmesi, Doctorate, M.Yalman(Student), 2018
DEMİREL ZORBA N. N. , Bozcaada karalahna ve çavuş üzümlerindeki baskın küf türlerinin ve mikotoksin profillerinin belirlenmesi, Doctorate, G.Özcan(Student), 2017
DEMİREL ZORBA N. N. , Ezine Peyniri Üretim Hattında Dezenfeksiyonun Yeni Teknolojiler ile Yapılabilirliği: Antibiofilm-Antiquorum Sensing Maddeler, Doctorate, D.İpek(Student), 2017
DEMİREL ZORBA N. N. , Süt ve Bazı Süt Ürünlerinde GSBL Aktivitesine Sahip Escherichia coli Suşları Arasındaki Klonal İlişki, Doctorate, S.Özdikmenli(Student), 2017
DEMİREL ZORBA N. N. , Gıda Çalışanlarının Ellerinden İzole Edilen Mayaların Tanımlanması, Postgraduate, M.Maraş(Student), 2016
DEMİREL ZORBA N. N. , Ultrases, ozon ve kızılötesi yöntemlerinin birlikte kullanılmasının baharat mikroflorası üzerine etkinliğinin belirlenmesi., Postgraduate, E.Altıparmak(Student), 2016
DEMİREL ZORBA N. N. , Hastahane ve gıda işletmelerindeki gıda çalışanlarından elde edilen Staphylococcus aureus'ların karakterizasyonu, Doctorate, N.Çakıcı(Student), 2015
DEMİREL ZORBA N. N. , Çeşitli Bitki ekstraktları ile yağlarının antimikrobiyal özelliklerinin İn vitro ve gıda sistemlerinde Belirlenmesi, Postgraduate, G.Özcan(Student), 2013
DEMİREL ZORBA N. N. , Baharat Uçucu Yağlarının Köftelik Kıymalardaki Salmonella Spp ve S.aureus patojenleri üzerine İnhibitör Etkisi, Postgraduate, S.Özdikmenli(Student), 2011
DEMİREL ZORBA N. N. , Köy Peynirinin Starter Kültür ile üretilmesi ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Postgraduate, Y.Tambulut(Student), 2011
DEMİREL ZORBA N. N. , Üretim Aşamaları ve Farklı Ambalajlama Tekniklerinin Lokum Kalitesine Etkisi, Postgraduate, D.İpek(Student), 2009
DEMİREL ZORBA N. N. , Çanakkale İlinde Yaşayan Tüketicilerin Gıda Güvenliği Konusundaki Bilgi Düzeyinin Tespiti, Postgraduate, M.Kaptan(Student), 2007

Jury Memberships

Post Graduate, Tez Savunma Jürisi, Trakya Üniversitesi, July, 2019
Post Graduate, Tez savunma Jürisi Çevre Mühendisliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, August, 2015
Post Graduate, Tez savunma Jürisi Gıda Mühendisliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, August, 2015
Doctorate, Doktora yeterlilikjürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, February, 2015
Doctorate, Tez savunma Jürisi Gıda Mühendisliği, Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, December, 2014
Post Graduate, Tez savunma Jürisi Gıda Mühendisliği, Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, December, 2014
Doctoral Examination, Doktora Yeterlilik Jüri Üyesi Biyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale Onsekiz mart Üniversitesi, February, 2014
Doctorate, Tez savunma Jürisi Gıda Mühendisliği, Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, December, 2013
Post Graduate, Tez savunma Jürisi Gıda Mühendisliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, July, 2013
Academic Staff Examination, Araştırma Görevlisi Sınav Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, February, 2012

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

DEMİREL ZORBA N. N. , TOSUN M. N. , Taylan G., Project Supported by Higher Education Institutions, Çanakkale bölgesindeki midyelerde Clostridium difficile varlığının belirlenmesi, 2019 - Continues
ÇAKICI N., AKÇALI A., DEMİREL ZORBA N. N. , SÜZÜK YILDIZ S., NUMANOĞLU ÇEVİK Y., Project Supported by Higher Education Institutions, GIDA ENDÜSTRİSİ ÇALIŞANLARINDAN İZOLE EDİLEN ENTEROBACTERİACEAE İZOLATLARINDA GSBL/KARBAPENEMAZ VARLIĞI VE KLONALİTENİN ARAŞTIRILMASI, 2019 - 2021
ÖZCAN ATEŞ G., DEMİREL ZORBA N. N. , ŞEN B., Project Supported by Higher Education Institutions, Üzümlerden İzole Edilen Aspergillus spp İzolatlarının Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması ve Okratoksin Üretim Potansiyellerinin Belirlenmesi, 2019 - 2021
DEMİREL ZORBA N. N. , ÇAKICI N., BALKİ M. V. , Project Supported by Higher Education Institutions, Yeşil Sebzelerde Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz ve Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae Suşlarının Araştırılması, 2019 - 2021
ÖZDİKMENLİ TEPELİ S., DEMİREL ZORBA N. N. , Kaya B., Taylan G., Tosun M. N. , NUMANOĞLU ÇEVİK Y., BAKKALOĞLU Z., ŞİMŞEK H., Project Supported by Higher Education Institutions, Çiğ Sütlerden İzole edilen Enterobacterales ve Gram Pozitif Bakterilerin Antibiyotik Direnci ve Biyofilm Özelliklerinin Araştırılması, 2019 - 2020
DEMİREL ZORBA N. N. , Kaya B., Project Supported by Higher Education Institutions, Kitosan Nanokompozit Filmlerin Antimikrobiyal Etkinliğinin Arttırılması, 2018 - 2019
İPEK D., DEMİREL ZORBA N. N. , Project Supported by Higher Education Institutions, Gıda Üretim Hatlarından İzole edilen Biyofilm Pozitif Gram Negatif ve Pozitif İzolatların Quorum Sensing Sinyal Varlığının LCMSMS ile Araştırılması, 2018 - 2019
DEMİREL ZORBA N. N. , Özcan G., Project Supported by Higher Education Institutions, BOZCAADA KARALAHNA VE ÇAVUŞ ÜZÜMLERİNİN OLGUNLAŞMA SÜRECİNDE MİKROBİYAL YÜKÜNÜN, KÜF TÜRLERİNİN VE MİKOTOKSİN PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ, 2017 - 2017
DEMİREL ZORBA N. N. , İPEK D., KWEON J., Project Supported by Higher Education Institutions, Ezine peyniri uretim hattinda dezenfeksiyonun yeni dezenfektan formülleri ile yapılabilirliği: antibiyofilm-antiquorumsensing maddeler, 2016 - 2017
ZORBA M., DEMİREL ZORBA N. N. , ÖZDİKMENLİ S., YALMAN M., BİLGÜCÜ E., Project Supported by Higher Education Institutions, SUBKLİNİK MASTİTİS ETMENLERİNİN ARAŞTIRILMASI ve SÜT KALİTE PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ, 2015 - 2017
DEMİREL ZORBA N. N. , İPEK D., Project Supported by Higher Education Institutions, Ezine Peyniri Üretim Hattında Pseudomonas spp, Bacillus spp., Enterobacteriacea spp.ve Listeria spp.’nin Biofilm Oluşturma Kapasitesi, 2014 - 2017
DEMİREL ZORBA N. N. , Maraş M., Project Supported by Higher Education Institutions, Gıda Çalışanlarının Ellerinden İzole Edilen Mayaların Tanımlanması, 2015 - 2016
DEMİREL ZORBA N. N. , ALTIPARMAK E., Project Supported by Higher Education Institutions, Ultrases, Ozon ve Kızılötesi Yöntemlerinin Birlikte Kullanılmasının Karabiberin Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi, 2014 - 2016
DEMİREL ZORBA N. N. , ÇAKICI N., AKÇALI A., TUBITAK Project, Hastane ve gıda işletmelerindeki gıda çalışanlarından elden edilen Staphylococcus aureus'ların karakterizasyonu, 2014 - 2015
DEMİREL ZORBA N. N. , ÖZCAN G., Project Supported by Higher Education Institutions, Çeşitli tohum yağlarının  gıdalardaki patojen mikroorganizmalar üzerine antimikrobiyal etkilerinin belirlenmesi, 2011 - 2014
DEMİREL ZORBA N. N. , ÖZCAN G., Project Supported by Higher Education Institutions, Çeşitli Bitki Ekstraktları ile Yağlarının Antimikrobiyal Özelliklerinin in vitro ve gıda sistemlerinde Belirlenmesi, 2012 - 2013
DEMİREL ZORBA N. N. , ÖZDİKMENLİ S., Project Supported by Higher Education Institutions, Baharat Uçucu Yağlarının Köftelik Kıymalardaki Salmonella spp.ve Stahylococcus aureus Patojenleri Üzerine İnhibitör Etkisi, 2009 - 2011
DEMİREL ZORBA N. N. , TAMBULUT Y., YAŞAR K., Project Supported by Higher Education Institutions, Köy Peynirinin Starter Kültür ile Üretilmesi ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, 2009 - 2011
DEMİREL ZORBA N. N. , İPEK D., Project Supported by Higher Education Institutions, Üretim Aşamaları ve Farklı Ambalajlama Tekniklerinin Lokum Kalitesine Etkisi, 2007 - 2009
DEMİREL ZORBA N. N. , TUBITAK Project, Çanakkale İlinde Yasayan Tüketicilerin Gıda Güvenliği Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Tespiti, 2006 - 2007
DEMİREL ZORBA N. N. , GÜVEN S., GÜLTEKİN M., DOYURAN D., Project Supported by Higher Education Institutions, Çanakkale İlinde Satılan Peynir Helvalarının Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özellikleri, 2005 - 2007
DEMİREL ZORBA N. N. , TUBITAK Project, Üretim aşamalarının Tahin helvalarının kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesine etkisi, 2005 - 2007
DEMİREL ZORBA N. N. , TUBITAK Project, Çanakkale Florasındaki Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktiviteleri,, 2005 - 2007

Scientific Refereeing

Food Additives Safety, Scientific / Professional Book Published by Renowned Publishing Houses, October 2012
Food Research International, SCI Journal, March 2010
Journal Of Food Quality, SCI Journal, September 2008
Journal Of Food Quality, SCI Journal, July 2007
Uludağ Universitesi Ziraat Fak Dergisi, National Scientific Refreed Journal, April 2007
Journal Of Food Quality, SCI Journal, April 2007
Gıda, National Scientific Refreed Journal, April 2006

Citations

Total Citations (WOS):106
h-index (WOS):4