Eğitim Bilgileri

Doktora, Ege Üniversitesi, Fenbilimleri Enstitüsü, Gıda Muhendisliği, Türkiye 1998 - 2004
Yüksek Lisans, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Muhendisliği, Türkiye 1995 - 1998
Lisans, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Muhendislik Fakültesi, Gıda Muhendisliği, Türkiye 1989 - 1994

Yabancı Diller

Almanca, A1 Başlangıç
İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, Antibiyotik Direnç Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler, Türk Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Referans Mikrobiyoloji laboratuvarı, 2019
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Dirençli bakterilerin Tespitinde Moleküler Yöntemler, TMC/Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp fakültesi, 2019
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Biosensors: Usage in Food Safety & Quality, IAMZ, 2017
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Predictive Microbiology, İAMZ, 2015
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Moleküler Mikoloji Kursu, Erzurum Teknik Üniversitesi, 2014
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Food and Indoor Fungi( Phenotypic and Molecular Identification, Trakya Univ Fen Fak Biyoloji Böl. ve CBS-Netherlands, 2013
Kalite Yönetimi, Iso 9001, ISO 22000, BRC, İçdenetçi, SİSBEL, 2011
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Uygulamalı Molleküler Biyoloji Teknikleri, Tübitak MAM, 2003

Araştırma Alanları

Gıda Mühendisliği, Gıda Bilimleri, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu , Gıda Teknolojisi, Gıda Biyoteknolojisi, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği, 2018 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Muhendisliği, 2018 - 2018
Yrd.Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Muhendisliği, 2004 - 2018
Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Muhendisliği, 1997 - 2004

Akademik İdari Deneyim

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, 2014 - 2015
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çevre Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi, 2013 - 2015
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Muhendislik Fakültesi, 2005 - 2009

Verdiği Dersler

Gıda Biyoteknolojisi, Lisans, 2015 - 2016
Gıda ve Halk sağlığı, Lisans, 2014 - 2015
Gıda Mikrobiyolojisi, Lisans, 2014 - 2015
Mikrobiyolojik Kalite Kontrol, Yüksek Lisans, 2014 - 2015
Genel Mikrobiyoloji, Lisans, 2015 - 2016
Gıda Endüstrisinde Küfler, Doktora, 2013 - 2014
İleri Gıda Mikrobiyolojisi, Doktora, 2013 - 2014
Gıda Güvenliği, Lisans, 2014 - 2015

Yönetilen Tezler

DEMİREL ZORBA N. N. , Yeşil Sebzelerde Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz ve Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae Suşlarının Araştırılması, Yüksek Lisans, V.Mehmet(Öğrenci), Devam Ediyor
DEMİREL ZORBA N. N. , Kitosan Nanokompozit Filmlerin Antimikrobiyal Etkinliğinin Arttırılması, Yüksek Lisans, B.KAYA(Öğrenci), 2019
DEMİREL ZORBA N. N. , Manda sütü ve süt ürünlerindeki mayaların izolasyonu ve probiyotik özelliklerinin belirlenmesi, Doktora, M.Yalman(Öğrenci), 2018
DEMİREL ZORBA N. N. , Bozcaada karalahna ve çavuş üzümlerindeki baskın küf türlerinin ve mikotoksin profillerinin belirlenmesi, Doktora, G.Özcan(Öğrenci), 2017
DEMİREL ZORBA N. N. , Ezine Peyniri Üretim Hattında Dezenfeksiyonun Yeni Teknolojiler ile Yapılabilirliği: Antibiofilm-Antiquorum Sensing Maddeler, Doktora, D.İpek(Öğrenci), 2017
DEMİREL ZORBA N. N. , Süt ve Bazı Süt Ürünlerinde GSBL Aktivitesine Sahip Escherichia coli Suşları Arasındaki Klonal İlişki, Doktora, S.Özdikmenli(Öğrenci), 2017
DEMİREL ZORBA N. N. , Gıda Çalışanlarının Ellerinden İzole Edilen Mayaların Tanımlanması, Yüksek Lisans, M.Maraş(Öğrenci), 2016
DEMİREL ZORBA N. N. , Ultrases, ozon ve kızılötesi yöntemlerinin birlikte kullanılmasının baharat mikroflorası üzerine etkinliğinin belirlenmesi., Yüksek Lisans, E.Altıparmak(Öğrenci), 2016
DEMİREL ZORBA N. N. , Hastahane ve gıda işletmelerindeki gıda çalışanlarından elde edilen Staphylococcus aureus'ların karakterizasyonu, Doktora, N.Çakıcı(Öğrenci), 2015
DEMİREL ZORBA N. N. , Çeşitli Bitki ekstraktları ile yağlarının antimikrobiyal özelliklerinin İn vitro ve gıda sistemlerinde Belirlenmesi, Yüksek Lisans, G.Özcan(Öğrenci), 2013
DEMİREL ZORBA N. N. , Baharat Uçucu Yağlarının Köftelik Kıymalardaki Salmonella Spp ve S.aureus patojenleri üzerine İnhibitör Etkisi, Yüksek Lisans, S.Özdikmenli(Öğrenci), 2011
DEMİREL ZORBA N. N. , Köy Peynirinin Starter Kültür ile üretilmesi ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans, Y.Tambulut(Öğrenci), 2011
DEMİREL ZORBA N. N. , Üretim Aşamaları ve Farklı Ambalajlama Tekniklerinin Lokum Kalitesine Etkisi, Yüksek Lisans, D.İpek(Öğrenci), 2009
DEMİREL ZORBA N. N. , Çanakkale İlinde Yaşayan Tüketicilerin Gıda Güvenliği Konusundaki Bilgi Düzeyinin Tespiti, Yüksek Lisans, M.Kaptan(Öğrenci), 2007

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma Jürisi, Trakya Üniversitesi, Temmuz, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez savunma Jürisi Çevre Mühendisliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ağustos, 2015
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez savunma Jürisi Gıda Mühendisliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ağustos, 2015
Tez Savunma (Doktora), Doktora yeterlilikjürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Şubat, 2015
Tez Savunma (Doktora), Tez savunma Jürisi Gıda Mühendisliği, Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Aralık, 2014
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez savunma Jürisi Gıda Mühendisliği, Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Aralık, 2014
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlilik Jüri Üyesi Biyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale Onsekiz mart Üniversitesi, Şubat, 2014
Tez Savunma (Doktora), Tez savunma Jürisi Gıda Mühendisliği, Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Aralık, 2013
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez savunma Jürisi Gıda Mühendisliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Temmuz, 2013
Akademik Personel Sınavı, Araştırma Görevlisi Sınav Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Şubat, 2012

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

DEMİREL ZORBA N. N. , TOSUN M. N. , Taylan G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çanakkale bölgesindeki midyelerde Clostridium difficile varlığının belirlenmesi, 2019 - Devam Ediyor
ÇAKICI N., AKÇALI A., DEMİREL ZORBA N. N. , SÜZÜK YILDIZ S., NUMANOĞLU ÇEVİK Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, GIDA ENDÜSTRİSİ ÇALIŞANLARINDAN İZOLE EDİLEN ENTEROBACTERİACEAE İZOLATLARINDA GSBL/KARBAPENEMAZ VARLIĞI VE KLONALİTENİN ARAŞTIRILMASI, 2019 - 2021
ÖZCAN ATEŞ G., DEMİREL ZORBA N. N. , ŞEN B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Üzümlerden İzole Edilen Aspergillus spp İzolatlarının Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması ve Okratoksin Üretim Potansiyellerinin Belirlenmesi, 2019 - 2021
DEMİREL ZORBA N. N. , ÇAKICI N., BALKİ M. V. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yeşil Sebzelerde Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz ve Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae Suşlarının Araştırılması, 2019 - 2021
ÖZDİKMENLİ TEPELİ S., DEMİREL ZORBA N. N. , Kaya B., Taylan G., Tosun M. N. , NUMANOĞLU ÇEVİK Y., BAKKALOĞLU Z., ŞİMŞEK H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çiğ Sütlerden İzole edilen Enterobacterales ve Gram Pozitif Bakterilerin Antibiyotik Direnci ve Biyofilm Özelliklerinin Araştırılması, 2019 - 2020
DEMİREL ZORBA N. N. , Kaya B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kitosan Nanokompozit Filmlerin Antimikrobiyal Etkinliğinin Arttırılması, 2018 - 2019
İPEK D., DEMİREL ZORBA N. N. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Gıda Üretim Hatlarından İzole edilen Biyofilm Pozitif Gram Negatif ve Pozitif İzolatların Quorum Sensing Sinyal Varlığının LCMSMS ile Araştırılması, 2018 - 2019
DEMİREL ZORBA N. N. , Özcan G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BOZCAADA KARALAHNA VE ÇAVUŞ ÜZÜMLERİNİN OLGUNLAŞMA SÜRECİNDE MİKROBİYAL YÜKÜNÜN, KÜF TÜRLERİNİN VE MİKOTOKSİN PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ, 2017 - 2017
DEMİREL ZORBA N. N. , İPEK D., KWEON J., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ezine peyniri uretim hattinda dezenfeksiyonun yeni dezenfektan formülleri ile yapılabilirliği: antibiyofilm-antiquorumsensing maddeler, 2016 - 2017
ZORBA M., DEMİREL ZORBA N. N. , ÖZDİKMENLİ S., YALMAN M., BİLGÜCÜ E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, SUBKLİNİK MASTİTİS ETMENLERİNİN ARAŞTIRILMASI ve SÜT KALİTE PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ, 2015 - 2017
DEMİREL ZORBA N. N. , İPEK D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ezine Peyniri Üretim Hattında Pseudomonas spp, Bacillus spp., Enterobacteriacea spp.ve Listeria spp.’nin Biofilm Oluşturma Kapasitesi, 2014 - 2017
DEMİREL ZORBA N. N. , Maraş M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Gıda Çalışanlarının Ellerinden İzole Edilen Mayaların Tanımlanması, 2015 - 2016
DEMİREL ZORBA N. N. , ALTIPARMAK E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ultrases, Ozon ve Kızılötesi Yöntemlerinin Birlikte Kullanılmasının Karabiberin Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi, 2014 - 2016
DEMİREL ZORBA N. N. , ÇAKICI N., AKÇALI A., TÜBİTAK Projesi, Hastane ve gıda işletmelerindeki gıda çalışanlarından elden edilen Staphylococcus aureus'ların karakterizasyonu, 2014 - 2015
DEMİREL ZORBA N. N. , ÖZCAN G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çeşitli tohum yağlarının  gıdalardaki patojen mikroorganizmalar üzerine antimikrobiyal etkilerinin belirlenmesi, 2011 - 2014
DEMİREL ZORBA N. N. , ÖZCAN G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çeşitli Bitki Ekstraktları ile Yağlarının Antimikrobiyal Özelliklerinin in vitro ve gıda sistemlerinde Belirlenmesi, 2012 - 2013
DEMİREL ZORBA N. N. , ÖZDİKMENLİ S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Baharat Uçucu Yağlarının Köftelik Kıymalardaki Salmonella spp.ve Stahylococcus aureus Patojenleri Üzerine İnhibitör Etkisi, 2009 - 2011
DEMİREL ZORBA N. N. , TAMBULUT Y., YAŞAR K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Köy Peynirinin Starter Kültür ile Üretilmesi ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, 2009 - 2011
DEMİREL ZORBA N. N. , İPEK D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Üretim Aşamaları ve Farklı Ambalajlama Tekniklerinin Lokum Kalitesine Etkisi, 2007 - 2009
DEMİREL ZORBA N. N. , TÜBİTAK Projesi, Çanakkale İlinde Yasayan Tüketicilerin Gıda Güvenliği Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Tespiti, 2006 - 2007
DEMİREL ZORBA N. N. , GÜVEN S., GÜLTEKİN M., DOYURAN D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çanakkale İlinde Satılan Peynir Helvalarının Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özellikleri, 2005 - 2007
DEMİREL ZORBA N. N. , TÜBİTAK Projesi, Üretim aşamalarının Tahin helvalarının kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesine etkisi, 2005 - 2007
DEMİREL ZORBA N. N. , TÜBİTAK Projesi, Çanakkale Florasındaki Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktiviteleri,, 2005 - 2007

Bilimsel Hakemlikler

Food Additives Safety, Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap, Ekim 2012
Food Research International, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2010
Journal Of Food Quality, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2008
Journal Of Food Quality, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2007
Uludağ Universitesi Ziraat Fak Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2007
Journal Of Food Quality, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2007
Gıda, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2006

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):106
h-indeksi (WOS):4