Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yaşlılarda Malnütrisyon Ve Depresyon İlişkisinin Değerlendirilmesi

15. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, Bursa, Turkey, 21 - 23 November 2019

Bir umut yolculuğunun incelenmesi: Sigarayı bırakmada başarısız denemeler

II. INTERNATIONAL RATING ACADEMY CONGRESS ON HOPE, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 April 2018

Anksiyete Bozukluğu hastalarının yeme tutumu ve vücut kompozisyonlarının değerlendirilmesi

7. International Trakya Family Medicine Congress, Edirne, Turkey, 21 - 25 March 2018, vol.7, pp.83

The prevalance of internet addiction in eight grade students in Çanakkale

20th Wonca Europe Conference 2015, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2015, vol.19, pp.19

Vision screening for schoolage children an opportunity for early detection

20th Wonca Europe 2015 Istanbul Conference, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.284

Peripartum cardiomyopathy can only be diagnosed by primary care physicians

20TH WONCA EUROPA CONFERENCE 2015, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2015, pp.943-944

Can Leisure Time Activities Prevent or Delay Cognitive Impairment in Geriatrics

European General Practice Research Network Conference, Edirne, Turkey, 17 - 20 October 2015, no.1

Obezitede Yasam Tarzı Değişiklikleri

21. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 10 - 13 September 2015

Nadir bir olgu: iki ayrı dermatomda Zona

6. Aile Hekimliği Güz Okulu, Antalya, Turkey, 19 - 23 September 2013

Moxifloksasin tedavi sonrası alışılmadık bir yan etki

2. Ankara Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 16 March 2013

Disfaji ile gelen Gastroözefageal Reflü hastası : Olgu Sunumu

11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2012, vol.1, pp.117

AMLODİPİNE BAĞLI DİŞETİ HİPERPLAZİSİ: OLGU SUNUMU

11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2012

Hipertansif ve Diyabetes Mellituslu Hastalarda Ansiyete Düzeyi

Ankara Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 17 March 2012 Sustainable Development