Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GÜNCEL GENETİK ANALİZLER İLE HİPOTONİK BEBEĞE YAKLAŞIM

III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AWARENESS, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 December 2019

ÇOCUKLARDA MENTAL RETARDASYON ETİYOLOJİSİNİN BELİRLENMESİNDE ARRAY CGH TEKNİĞİNİN YERİ

1ST INTERNATIONAL AHI EVRAN MEDICINE CONGRESS, Kırşehir, Turkey, 11 - 14 April 2019

Nebulize salbutamol ve koinsidental bir pediatrik inme vakası

20.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Turkey, 3 - 04 May 2018

Yıllar sonra yeniden kızamık hastalığı: ansefalit ile başvuran bir olgu

20.Ulusal Çocuk Nörolojisi KOngresi, Turkey, 3 - 04 May 2018 Sustainable Development

Tekrarlayan Ensefalopati Olgusu: Hashimoto Ensefalopatisi

17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 6-9 Mayıs 2015., İzmir, Turkey, 6 - 09 May 2015, pp.67

Vertebral Arter Diseksiyonunun İlginç Bir Nedeni: Boyun Tikleri.

17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 6-9 Mayıs 2015., İzmir, Turkey, 6 - 09 May 2015, pp.57

Miyoklonik Jerkleri Olmaksızın Tümefaktik MR Lezyonu ile Başvuran Bir SSPE Olgusu.

17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 6-9 Mayıs 2015., İzmir, Turkey, 6 - 09 May 2015, pp.96

PsödotümörSerebri ve Üveit Birlikteliği

17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 6-9 Mayıs 2015., İzmir, Turkey, 6 - 09 May 2015, pp.71

Hatırlatma: Guillain Barre Sendromu Kliniği İle Başvuran Hipokalemik Paralizi

The 16th Annual Meeting of InfantileSeizureSociety: International Symposıum on EpilepticSyndromes of InfancyandEarlyChildhood(ISES), Nevşehir, Turkey, 22 - 27 July 2014, pp.189

Hatırlatma: Hızla Ortaya Çıkar ve Hızla İyileşir. Bickerstaff Beyin Sapı Ensefaliti

The 16th Annual Meeting of InfantileSeizureSociety: International Symposıum on EpilepticSyndromes of InfancyandEarlyChildhood(ISES), Nevşehir, Turkey, 22 - 27 July 2014, pp.199

Hatırlatma: Kore ile Başlayan Sistemik LupusEritematosus.

The 16th Annual Meeting of InfantileSeizureSociety: International Symposıum on EpilepticSyndromes of InfancyandEarlyChildhood(ISES), Nevşehir, Turkey, 22 - 27 July 2014, pp.175

Modified Hypsarrhythmia:Video-EEG evaluation

The 16th Annual Meeting of Infantile Seizure Society (ISES 2014), Turkey, 22 - 27 June 2014

Books & Book Chapters

Pediyatrik Nörolojiye Giriş

Gece Kitaplığı, Ankara, 2021

Febril Konvülziyonlar

in: Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar, Prof.Dr. Evereklioğlu C., Dr.Öğr.Üyesi Karaca Ç. , Editor, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Ankara, pp.351-379, 2020

Metrics

Publication

47

Citation (WoS)

34

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

24

H-Index (Scopus)

3

Project

4

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals