Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Olanzapin ve Valproat Kullanımına Bağlı Priapizm: Bir Olgu

55.Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2019, cilt.30, ss.70

OSAS ve Kognisyon

20. UIusal Uyku Tıbbı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019, cilt.6, ss.43

Frontal Lob Sendromu ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Bir Olgu Özelinde Ayırıcı Tanı

23.TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 10 - 13 Nisan 2019

Uyku ve Endokrin Sistem

54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2018

İntraventriküler Kist ve Psikotik Bozukluk: Olgu Sunumu

54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2018

Duygudurum Bozukluklarında Uyku Belirtilerine Psikososyal Tedavi Yaklaşımları

19. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi ve 6. Ulusal Uyku Tıbbı Teknisyenliği Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Eylül 2018

Nöropsikiyatrik Bozukluklari İle Seyreden Genetik Mutasyonlara Bağlı Trombofili: Olgu Sunumu.

Türkiye Psikiyatri Derneği, 22. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, cilt.29, ss.34-35

Klozapin Kullanan Hastada Myoklonus Gelişmesi: Olgu Sunumu

22. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, cilt.29, ss.54-55

Uyku Bozukluklarının İşlevsellik ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri

53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2017

Santral Hipersomnolans Bozuklukları: Narkolepsi

Türkiye Psikiyatri Derneği 21. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2017

Huzursuz Bacaklar Sendromu

52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2016

Özgül uyku bozuklukları: Huzursuz bacaklar sendromu ve narkolepsi.

Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016, cilt.6, ss.128-136

Araknoid Kiste Eşlik Eden REM Uykusu Davranış Bozukluğu: Bir Olgu Sunumu

Türkiye Psikiyatri Derneği, 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016, cilt.27, ss.48

Uyku ve Uyku Bozuklukları Kursu

İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi, Psikiyatri Akademisi, Türkiye, 7 - 10 Nisan 2016

Hypersomnia management of bipolar disorder during depressive episode.

8th International Congress on Psychopharmacology 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 20 Nisan 2016 - 24 Nisan 2018, cilt.26, ss.24

Kleine-Levin syndrome: a case report

8th International Congress on Psychopharmacology 4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 20 Nisan 2016 - 24 Nisan 2018, cilt.26, ss.354

Uyku bozukluklarında psikiyatri

51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Kasım 2015

Uykusuzluk bozukluğunda psikofarmakolojik tedaviler

51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Kasım 2015

Aripiprazol tedavisi sonrası gelişen akatizi: iki olgu sunumu.

51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Kasım 2015, cilt.26, ss.65

Uyku bozukluklarında aktigrafi ve ölçek kullanımı: Türkiye Psikiyatri Derneği Uyku Çalışma Birimi, Temel Uyku Kursu

Türkiye Psikiyatri Derneği 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2015

Alkol bağımlılığında dopaminerjik sistem genetiği

49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2013

Homisid davranışın genetiği

48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye, 09 Ekim 2012 - 13 Ekim 2010

Nöropsikiyatrik Belirtiler İle Seyreden Nörosifilis Vakası

46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2010

Krapelinyen Dikotomi

14. Bahar Sempozyumu Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Hızlı Göz Devinimleri (REM) Uykusunda Davranış Bozukluğu

DSM-5’in Yeni Tanıları, Çicek Hocaoğlu, Editör, Türkiye Klinikleri, ss.60-64, 2018

Solunumla İlişkili Uyku Bozuklukları

DSM-5’in Yeni Tanıları, Çiçek Hocaoğlu, Editör, Türkiye Klinikleri, ss.53-59, 2018

Uyku Bozukluklarının Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kitabı, Erhan Akıncı, Fatma Özlem Orhan, Mehmet Murat Demet, Editör, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, 2016

Santral Hipersomnolans Bozuklukları

Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kitabı, Erhan Akıncı, Fatma Özlem Orhan, Mehmet Murat Demet, Editör, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, 2016

Parasomniler

Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kitabı, Erhan Akıncı, Fatma Özlem Orhan, Mehmet Murat Demet, Editör, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, 2016