Education Information

Education Information

 • 2010 - 2015 Doctorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Ensititüsü, İşletme, Turkey

 • 2004 - 2006 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitisü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Yüksek Öğrenim Mezunlarında İşsizliğin Psikolojik Sonuçları ve İş Arama Davranışlarına Etkisi: Çanakkale İli Örneği

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İibf, İşletme

 • 2006 Postgraduate

  Avrupa Birliği'nin Sosyal Boyutu Açısından Lizbon Süreci ve İstihdam Politikaları Sustainable Development

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English