Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2016 - Continues Lecturer

  Canakkale Onsekiz Mart University, Çan Meslek Yüksekokulu, Madencilik Ve Maden Çıkarma

Non Academic Experience

 • 2015 - 2016

  Business Establishment Private, Kaleseramik A.Ş

 • 2012 - 2015

  Business Establishment Private, Kaleseramik A.Ş, Kaplama Malzemeleri

 • 2010 - 2012

  Business Establishment Private, Kaleseramik A.Ş

Courses

 • Associate Degree Endüstriyel Hammaddeler

 • Associate Degree Bitirme Projesi

 • Associate Degree Kömür Hazırlama

 • Associate Degree Malzeme Bilimi

 • Associate Degree Endüstriye Dayalı Eğitim(Staj)

 • Associate Degree Madenlerde Hazırlık ve Kazı İşleri

 • Associate Degree Mesleki Yabancı Dil II (İngilizce)

 • Associate Degree Malzeme Bilimi

 • Associate Degree Endüstriye Dayalı Eğitim(Staj)

 • Associate Degree Mesleki Yabancı Dil I

 • Associate Degree Madenlerde Havalandırma ve Emniyet

 • Associate Degree Mesleki Yabancı Dil I (İngilizce)

 • Associate Degree Mesleki Yabancı Dil II (İngilizce)

 • Associate Degree Mesleki Yabancı Dil II

 • Associate Degree Bitirme Projesi

 • Associate Degree Endüstriyel Hammaddeler

 • Associate Degree Madenciliğe Giriş

 • Associate Degree Madenlerde Hazırlık ve Kazı İşleri

 • Associate Degree Kömür Hazırlama

 • Associate Degree Madenciliğe Giriş

 • Associate Degree Mesleki Yabancı Dil I

 • Associate Degree Mesleki Yabancı Dil I (İngilizce)

 • Associate Degree Madenlerde Havalandırma ve Emniyet

 • Associate Degree Malzeme Bilimi

 • Associate Degree Yeraltı İşletme Metotları

 • Associate Degree Mesleki Yabancı Dil I

 • Associate Degree Kömür Hazırlama

 • Associate Degree Mesleki İngilizce

 • Associate Degree Maden Makinaları

 • Associate Degree Mesleki Yabancı Dil-II

 • Associate Degree Mesleki Yabancı Dil-II

 • Under Graduate Teknik İngilizce II

 • Associate Degree Madenlerde Hazırlık ve Kazı İşleri

 • Associate Degree Mesleki Yabancı Dil-II

 • Associate Degree Bitirme Projesi

 • Under Graduate Kazı ve Mekanizasyon

 • Associate Degree Mesleki Yabancı Dil-II

 • Associate Degree Bakım, Sarf ve Malzeme

 • Associate Degree Maden Makinaları