Education Information

Education Information

 • 2008 - 2013 Doctorate

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Biyokimya, Turkey

 • 2005 - 2007 Postgraduate

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Biyokimya, Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Ankara University, Faculty Of Scıence, Department Of Chemıstry, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  ADİPOZ MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN DAMAR DÜZ KAS HÜCRELERİNE FARKLILAŞTIRILMASI VE DAMAR DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANIMI

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Biyokimya

 • 2007 Postgraduate

  ELEKTRODÖNDÜRME TEKNİĞİYLE OLUŞTURULAN POLİMER NANO-LİFLERİN MEMELİ HÜCRESİ ETKİLEŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Biyokimya

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2014Eğiticilerin Eğitimi ve Patent Eğitim Seti

  Other , Türk Patent Enstitüsü

 • 2010Biyoinformatiks ve Biyomiks Çalışmalarındaki Son Gelişmeler

  Other , Ege Üniversitesi

 • 2010II. Biyomalzemeler ve Doku Mühendisliği Derneği Çalıştayı

  Other , Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 • 2007Laboratuvar Hayvanları ile Çalışma Sertifikası

  Health&Medicine , Ankara Üniversitesi

 • 2005SAXs (Single Angle X-Ray Systems)

  Other , Hacettepe Üniversitesi