Education Information

Education Information

 • 1997 - 2000 Postgraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği, Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  İyon Değişimi Yöntemi ile Sulu Çözeltiden Bor Giderimi Üzerine Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği

 • 2000 Postgraduate

  Boyarmadde ve Bazı Anyonların Gideriminde Sepiolit ve Diğer Adsorbanların Etkinliğinin Araştırılması

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English